Brak realizacji spełniających kryteria

 19'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2019

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu

25%
 18'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2018

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

75%

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w realizacji
Rozwiń szczegóły

75%
Przygotowano projekt budowlany i organizację ruchu.

Koszt: 39 779,48 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace przygotowawcze do projektowania.

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace przygotowawcze do projektowania

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace przygotowawcze do projektowania.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace projektowe.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace przygotowawcze do projektowania.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z wnioskiem.
 17'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

Koszt: 9 998,98 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 9 948,52 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 10 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 2 500 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 40 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 39 493,75 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Projekt w trakcie prac projektowych.

Koszt: 41 390 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Planowane wyłonienie wykonawcy robót.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Projekt w trakcie prac projektowych.
 16'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2016

Koszt: 175 241 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt „Szpilkostrady” zakładał położenie nowej nawierzchni na całej szerokości ulicy Staromiejskiej od mostu do skrzyżowania z ul. Curie-Skłodowskiej. Wykorzystano dotychczasowe płyty i kostkę z rozebranego fragmentu ulicy oraz położono nowe płyty granitowe 25x25 cm w środkowej części deptaka. Równa nawierzchnia na tym odcinku Staromiejskiej ma zapewnić komfort poruszania się pieszym i być przyjazna dla wózków dziecięcych czy inwalidzkich. Inwestycja zrealizowana została w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Lęborka przy ścisłej współpracy z wnioskodawcą. Dłuższy termin realizacji inwestycji wynikał z konieczności prowadzenia uzgodnień z konserwatorem zabytków i naniesienia wielu poprawek do projektu. Całkowity koszt przebudowy ulicy Staromiejskiej wyniósł ok. 175 tys. zł.

Koszt: 34 949,60 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 25 461 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 49 998,20 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 105 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 93 327,48 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: w przygotowaniu
Rozwiń szczegóły

25%
Trwają prace projektowe.
 15'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2015

Koszt: 152 997,88 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 9 956,86 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji
Rozwiń szczegóły

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku negatywnie zaopiniował pod względem konserwatorskim realizację zamierzenia.

Koszt: 69 981 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 68 198,04 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 59 850 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 200 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.
 14'

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2014

Koszt: 199 875 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 99 977,61 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 106 777,39 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 44 999,55 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 95 756,24 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 197 538 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.

Koszt: 99 999 zł

Etap realizacji: zrealizowany
Rozwiń szczegóły

100%
Projekt zrealizowany zgodnie z założeniami.
×