projekt nr 5

5. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w aparaty ochrony układu oddechowego


Lokalizacja

Lębork, ulica Wojska Polskiego 37

Opis skrótowy projektu

Aparaty ochrony układu oddechowego, o które się staramy pozwoli naszej jednostce działać podczas zdarzeń, przy których strażak narażony jest na działanie szkodliwych dla jego życia i zdrowia gazów i chemikaliów.

Opis projektu

Projekt ma na celu doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w dwa zestawy aparatów ochrony układu oddechowego. Zestaw składa się z: noszaku MSA AirGo FIX Pro; Butli kompozytowej MSA 6.8 L, sygnalizatorem ruchu MotionScout. Dwa wyżej wymienione zestawy doposażą nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Scania, który zakupiliśmy w zeszłym roku. W dalszym ciągu doposażamy go w niezbędny sprzęt ratowniczo gaśniczy. Zakup dwóch aparatów ochrony układu oddechowego nie tylko zwiększy bezpieczeństwo naszych ratowników z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku podczas akcji ratowniczo - gaśniczych, jak również będzie miało istotny wpływ w poprawie bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta i powiatu.