Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Budżet Obywatelski Lębork 2024

Słowo od burmistrza

Wojciech Wilk - Burmistrz Miasta Kraśnik

Drodzy Mieszkańcy Lęborka!

Już po raz 11-ty mają Państwo możliwość, w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024, bezpośredniego uczestniczenia i współdecydowania o realizacji i finansowaniu wybranych przez siebie, ważnych dla lokalnej społeczności przedsięwzięć w naszym mieście.

Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego pozwoliły zrealizować wiele potrzebnych i oczekiwanych przez mieszkańców działań i inwestycji. Finansowane są one z wydzielonej na ten cel puli środków z budżetu miasta.

Każdy mieszkaniec Lęborka ma możliwość zgłoszenia autorskiego pomysłu oraz zadecydowania w głosowaniu, które ze zgłoszonych i spełniających określone warunki pomysłów będą realizowane.

Serdecznie zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok.

Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Lęborka

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Lębork, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Lęborka.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zgłosić projekt?

Nie byłoby Budżetu Obywatelskiego, gdyby nie ciekawe i potrzebne pomysły mieszkańców.
Zgłoszenie projektów jest bardzo proste.
Sprawdź co trzeba zrobić.

Wymyśl projekt

Masz pomysł jak zmienić Twoje otoczenie? Włącz się w inicjatywę budżetu obywatelskiego! Aby projekt został przyjęty do realizacji musi spełniać kilka warunków:

Zobacz jakie

Zbierz podpisy

Zbierz podpisy co najmniej 15, 20 lub 30 osób (odpowiednio do kategorii projektu) popierających Twój pomysł. Potrzebujesz dokładnie tylu głosów – większe poparcie będzie miało znaczenie dopiero w trakcie głosowania.

Pobierz listę poparcia

Wyślij formularz

Dokładnie opisz swój pomysł w formularzu do składania projektów. Możesz to zrobić poprzez naszą stronę www lub na formularzu papierowym.

Dodaj projekt

Katalog inspiracji

Sprawdź przykładowe zadania, które możesz
złożyć w  ramach budżetu obywatelskiego.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Przez cały okres

Zgłaszanie
do Budżetu Obywatelskiego

Od 01.03.2023
do 31.03.2023

Weryfikacja zgłoszonych
projektów i ich poprawianie,
składanie i rozpatrywanie
odwołań od decyzji

Do 20.04.2023

Publikacja listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.05.2023

Głosowanie

Od 10.06.2023
do 23.06.2023

Oficjalne
ogłoszenie wyników

do 30.06.2023

Zgłoś swój projekt!

Dodaj projekt
Pozostało:
godz.
min.
sek.

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.