Budżet Obywatelski Lębork 2022

Słowo od burmistrza

Wojciech Wilk - Burmistrz Miasta Kraśnik

Drodzy Mieszkańcy Lęborka!

Już po raz dziewiąty mają Państwo możliwość bezpośrednio uczestniczyć w projektowaniu części wydatków budżetu Miasta, angażując się w lęborski budżet obywatelski na 2022 rok. Dotychczasowe edycje pokazały, że budżet obywatelski daje możliwość rozwoju naszego Miasta i realizacji potrzeb społeczności lokalnej. Każdy mieszkaniec ma możliwość zgłaszania autorskich pomysłów oraz zadecydowania w głosowaniu, jakie projekty będą realizowane. Serdecznie zachęcam do udziału w konsultacjach społecznych – Budżet Obywatelski na 2022 rok.

Witold Namyślak
Burmistrz Miasta Lęborka

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Lębork, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 500 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Lęborka.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twojej gminie.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Katalog inspiracji

Sprawdź przykładowe zadania, które możesz
złożyć w  ramach budżetu obywatelskiego.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Przez cały okres

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 05.03.2021
do 31.03.2021

Weryfikacja zgłoszonych
projektów i ich poprawianie,
składanie i rozpatrywanie
odwołań od decyzji

Do 20.04.2021

Publikacja listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 31.05.2021

Głosowanie

Od 10.06.2021
do 23.06.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 30.06.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski