Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Wybrany do realizacji

2. Rozwój sportowy mieszkańców Lęborka z Klubem Sportowym Agoga Gym

Kategoria: MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 500 000 zł

Projekt pod nazwą „Rozwój sportowy mieszkańców Lęborka ”ma na celu zwiększenie aktywności sportowej i ruchowej mieszkańców Lęborka. Projekt opiera się na następujących fi... Czytaj więcej...

Projekt pod nazwą „Rozwój sportowy mieszkańców Lęborka ”ma na celu zwiększenie aktywności sportowej i ruchowej mieszkańców Lęborka. Projekt opiera się na następujących filarach: 1. aktywizacja mieszkańców poprzez trenowanie sportów walki i samoobrony w klubie Agoga oraz na innych obiektach sportowych leżących w obrębie miasta (orliki, siłownie zewnętrzne), 2. zakup sprzętu sportowego umożliwiającego rozwój sportowy młodych adeptów sztuk walki (kaski, ochraniacze, rękawice – łączna kwota ok. 5000 zł), 3. zakup profesjonalnego ringu bokserskiego umożliwiającego organizowanie zawodów sportowych rangi mistrzowskiej, a tym samym promowanie miasta Lęborka – łączna kwota ok. 15000 zł, 4. dofinansowanie obozu sportowo - kondycyjnego dla zawodników trenujących w klubie Agoga – łączna kwota ok. 30000 zł, 5. promocja klubu Agoga, sportów walki i miasta Lębork przez media lokalne i regionalne.

Wybrany do realizacji

3. Siłownia pod chmurką przy ul. Komuny Paryskiej

Kategoria: MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 50 000 zł

Zestaw kilku przyrządów do ćwiczeń fizycznych w plenerze (siłownia pod chmurką). Z utwardzeniem terenu w niezbędnym zakresie i w miarę możliwości z ogrodzeniem i z miejsc... Czytaj więcej...

Zestaw kilku przyrządów do ćwiczeń fizycznych w plenerze (siłownia pod chmurką). Z utwardzeniem terenu w niezbędnym zakresie i w miarę możliwości z ogrodzeniem i z miejscami do siedzenia. I ewentualną infrastrukturą towarzyszącą aż do wykorzystania środków do kwoty 50000 złotych.

Wybrany do realizacji

4. Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork

Kategoria: MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 50 000 zł

Projekt pod nazwą „Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork” przyczynia się do rozwoju sportu i aktywizacji dla kobiet i dzieci z miasta Lębork przy czynnej współpracy z... Czytaj więcej...

Projekt pod nazwą „Kobiety i dzieci na sportowo z Lew Lębork” przyczynia się do rozwoju sportu i aktywizacji dla kobiet i dzieci z miasta Lębork przy czynnej współpracy z klubem Lew Lębork. Założeniami i celem projektu są: działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze prospołecznym, oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia kobiet i dzieci. 1. zwiększenie pozalekcyjnej aktywności fizycznej i kobiet i dzieci, poprzez wspólne całoroczne treningi na obiektach sportowych, promowanie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, wzajemnego szacunku i zasad współzawodnictwa, 2. organizacja integracyjnego dnia dziecka wraz z turniejem charytatywnym dla chorego chłopca, 3. start drużyny kobiecej w III lidze piłki nożnej kobiet w ramach struktur PZPN, 4. promowanie naszego miasta w rozgrywkach i turniejach oraz poprzez media społeczne i regionalne, 5. zakup i doposażenie w sprzęt i odzież treningową dla uczestników projektu (sprzęt treningowy, dresy, stroje sportowe, piłki meczowe i treningowe, ochraniacze, rękawice, itp wyposażenie), 6. opłacenie kosztów transportu z tytułu wyjazdów na badania lekarskie oraz udział w zawodach i turniejach w ramach rozgrywek juniorskich i III ligi kobiet PZPN i LZS oraz innych w celu promocji miasta Lęborka i jego mieszkańców, 7. dofinansowanie obozów szkoleniowych.

Wybrany do realizacji

1. Szpilkostrada - pewnym krokiem, bez potknięć przez Staromiejską

Kategoria: DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 200 000 zł

Projekt skierowany jest do wszystkich pieszych, spacerujących ulicą Staromiejską ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w szpilkach i na obcasach, rodziców z wózkami, małyc... Czytaj więcej...

Projekt skierowany jest do wszystkich pieszych, spacerujących ulicą Staromiejską ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w szpilkach i na obcasach, rodziców z wózkami, małych dzieci będących pod opieką dorosłych, osób niepełnosprawnych, starszych oraz tych, którym chodzenie po nierównej powierzchni sprawia dyskomfort. Głównym założeniem Szpilkostrady jest ułatwienie przemierzania przez ten niezwykle urokliwy odcinek Lęborka. Tego rodzaju udogodnienie oprócz polepszenia jakości poruszania się zwiększy ruch i zainteresowanie ulicą Staromiejską. Specjalnie wydzielony pas obejmujący część szerokości ulicy będzie szeroki od 1 do 1,5 m. Nowa nawierzchnia ma być wykonana z ciasno ułożonej kostki (np. typu Piccolo), co będzie komponować się z tym samym rodzajem nawierzchni jaki znajduje się na Placu Pokoju. Szpilkostrada jako jednolity fragment ulicy będzie kontrastować z dotychczasowym i pozostającym obok nierównym brukiem bardzo wyraźnie. Nawierzchnia bez uskoków będzie alternatywą dla tych, którym rodzaj obuwia (szczególnie tego wizytowego) nie pozwala na „wędrówki” po tzw. kocich łbach. Nowym pasem będzie również zdecydowanie lżej przejechać wózkiem inwalidzkim czy dziecięcym.

Wybrany do realizacji

5. Restauracja zabytkowego prospektu organowego w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku

Kategoria: DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 105 000 zł

Przedmiotem konserwacji jest szafa organowa w stylu neogotyckim, pochodząca z okresu budowy instrumentu w roku 1881 (zgodnie z tabliczką firmową zamontowaną nad klawiatur... Czytaj więcej...

Przedmiotem konserwacji jest szafa organowa w stylu neogotyckim, pochodząca z okresu budowy instrumentu w roku 1881 (zgodnie z tabliczką firmową zamontowaną nad klawiaturą) znajdująca się w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku. Program prac konserwatorskich i restauratorskich: 1. demontaż ruchomych elementów rzeźbiarskich (żabek, kwiatonów i innych elementów snycerki) w celu dokładnego poddania pracom konserwatorskim i restauratorskim, 2. wstępne oczyszczenie powierzchni lica i odwrocia z kurzu i brudu, 3. wykonanie odkrywek i pobranie próbek warstw technologicznych w celu rozpoznania kolorystycznego i technologii wykonania poszczególnych elementów: tła obudowy szafy (ze wstępnych odrywek wynika, że na płaszczyźnie szafy występuje mazerunek, 4. zdjęcie wtórnych nawarstwień, nie uszkadzając przy tym oryginalnych powłok, 5. uzupełnianie ubytków w odkrytej polichromii (mazerunków itp.) oraz gruntach lub jej rekonstrukcja (po uprzednim zabezpieczeniu warstw oryginalnych, w zależności od stanu jej zachowania), 6. pozostawienie świadka warstw technologicznych w mało widocznym miejscu, 7. wykonanie dezynsekcji i dezynfekcji w miarę potrzeb (podczas kontroli zauważona widoczną działalność grzybów oraz owadów), 8. uzupełnienie ubytków drewna, elementów rzeźbiarskich, 9. zabezpieczenie warstwy wykończeniowej, 10. montaż – bez użycia śrub krzyżakowych, 11. wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Wybrany do realizacji

6. Spełniamy dziecięce marzenia - Budowa kompleksu zabawowo - sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 8 (budynek małej szkoły przy ul. E. Plater) oraz siłowni zewnętrznej na terenie szkoły ul. Mireckiego 10

Kategoria: DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 198 000 zł

Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy dwóch budynkach SP8 wraz z niezbędną ogólnodostępną infrastrukturą oraz monitoringiem. Na dz. 46/1 (budynek E... Czytaj więcej...

Projekt zakłada budowę kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy dwóch budynkach SP8 wraz z niezbędną ogólnodostępną infrastrukturą oraz monitoringiem. Na dz. 46/1 (budynek E. Plater) w pół. części przewidujemy budowę boiska do piłki nożnej o wym. 12,5x25m o nawierzchni trawiastej wraz z piłkochwytem. Obok rozbieg do skoku w dal z bezpiecznej nawierzchni (np. poliuretanowy natrysk) z zeskocznią o nawierzchni piaszczystej ograniczony po obwodzie obrzeżami betonowymi. Plac zabaw oraz sprawności podzieliliśmy na dwie strefy: pierwsza dla dzieci w wieku szkolnym, druga dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W strefie pierwszej rozwijającej sprawności ruchowe proponujemy montaż: zestawu do przeskoków, drabinki poziomej, równoważni łamanej, równoważni równoległej, kwadratu wielofunkcyjnego, zestawu zabawowego ze ślizgawkami, basztą i drabinkami. W strefie drugiej przeznaczonej dla dzieci młodszych zarówno ze SP nr 8 jak i Przed. nr 2 planuje się montaż następujących urządzeń: bujaki, huśtawki ważki, zestaw zabawowy dla maluchów, wspinaczka, tablicę informacyjną o urządzeniach, tablicę do rysowania dla dzieci. W obu strefach pod urządzeniami proponuje się nawierzchnię piaszczystą po obwodzie ograniczoną obrzeżami betonowymi. Na budynku SP8 planuje się umieszczenie zestawu monitoringu obejmującego teren placu zabaw wraz z dojściem do niego. Przewiduje się zamontowanie 5 kamer obejmujących swoim widokiem teren placu zabaw wraz z dojściem do niego. Od strony Przed. nr 2 planuje się wykonanie furtki w ogrodzeniu w celu udostępnienia placu dzieciom. Wzdłuż istniejącego chodnika proponuje się montaż 8 ławek parkowych oraz stolik do gry w szachy i chińczyka z ławkami, a także stół do tenisa. Na terenie SP8 planuje się postawienie 3 kompletów urządzeń siłowni zewnętrznej łączonych pylonami, np. orbitrek, prasa nożna, wahadło, wioślarz, wyciskanie siedząc i twister. Proponujemy doposażenie w 4 stoły do gry w szachy i chińczyka z siedzeniami.

Wybrany do realizacji

7. Doposażenie w sprzęt ratownictwa technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku

Kategoria: DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 93 300 zł

Sprzęt ratownictwa technicznego pozwoli na poprawę skuteczności działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego podczas katastrof budowlanych, wypadków komunika... Czytaj więcej...

Sprzęt ratownictwa technicznego pozwoli na poprawę skuteczności działań związanych z ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego podczas katastrof budowlanych, wypadków komunikacyjnych i działań podczas pożarów. Sprzęt w wersji z własnym zasilaniem akumulatorowym pozwala na szybkie dotarcie do miejsc trudno dostępnych, jak również do miejsc, gdzie nie można używać sprzętu spalinowego. Ten sprzęt pozwoli na szybkie uwolnienie zakleszczonych ludzi w pojazdach podczas wypadków komunikacyjnych.

Wybrany do realizacji

8. Rowerem, pieszo i na rolkach nad rzekę Łebę

Kategoria: DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Planowany koszt: 200 000 zł

Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych w stronę rzeki Łeby i dalej wzdłuż rzeki, o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 2,5 m. Z... Czytaj więcej...

Budowa trasy pieszo-rowerowej od ul. Komuny Paryskiej wzdłuż torów kolejowych w stronę rzeki Łeby i dalej wzdłuż rzeki, o nawierzchni asfaltowej o szerokości ok. 2,5 m. Z trasy pieszo-rowerowej będą mogły korzystać osoby, które jeżdżą na rowerze, na rolkach, biegają, spacerują czy uprawiają nordic walking. Trasa daje możliwość aktywnego wypoczynku przez osoby szukające ciszy w otoczeniu pięknej przyrody. Planowany szlak pieszo-rowerowy przechodzi dalej w częściowo utwardzoną drogę prowadzącą wzdłuż rzeki Łeby do granic miasta.

Poprzedni projekt
Następny projekt