1 „Kocie oczka” – inteligentne przejścia dla pieszych

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

– lampy ledowe zatopione w asfalcie – czujniki ruchu zamontowane na słupach po obu stronach przejść dla pieszych – przyłącza energetyczne.

1 Kurs samoobrony dla kobiet

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zorganizowanie kursu samoobrony z elementami karate dla kobiet i dziewcząt (ok. 30 osób). Zgłosić się będzie można w otwartym naborze, ogłoszonym w mediach społecznościowych oraz szkołach. Kurs poprowadzi dwóch doświadczonych trenerów z uprawnieniami. Miejsce: sala w budynku ABB, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku.

1 „Bezpieczna Zebra” – doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi (pieszych i kierowców)

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych mające na celu poprawę bezpieczeństwa i podniesienie komfortu użytkowników drogi tj. pieszych i kierowców. W ramach projektu proponuje się doświetlenie przejść dla pieszych zlokalizowanych w Lęborku przy ulicy Kossaka (w okolicy sklepu „Biedronka”), al. Niepodległości (przy skrzyżowaniu z ul. Targową oraz ul. Waryńskiego), ul. Wojska Polskiego (w okolicy sklepu „Biedronka” oraz parku Michalskiego), ul. Armii Krajowej (w okolicy Banku PKO S.A., skrzyżowanie z ul. Czołgistów), al. Wolności (w okolicy SP4 przy skrzyżowaniu z ul. Łokietka oraz Pl. Piastowskiego), ul. Zwycięstwa (przy skrzyżowaniu z ul. Węgrzynowicza), ul. Mireckiego (przy skrzyżowaniu z ul. E. Plater), ul. 1 Maja (przy parku Michalskiego), ul. Okrzei (skrzyżowanie z ul. 1 Maja), ul. Warszawska (przy skrzyżowaniu z ul. Grunwaldzką). W związku z tym, że nie jest możliwe dokładne oszacowanie kosztów inwestycji ze względu na brak warunków budowy określonych przez operatora, zaleca się realizację inwestycji w opisanej kolejności ulic, do wyczerpania środków finansowych. Ewentualnie konsultację z wnioskodawcami na etapie realizacji inwestycji.

2 Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada wykonanie fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku – odtworzenie stanu jaki istniał przed wojną.

2 Gram w Piłkę Nożną z DIEGO Lębork

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt pod nazwą „Gram w Piłkę Nożną z DIEGO Lębork” skierowany jest do dzieci z Lęborka w wieku 6-10 lat. Głównym założeniem projektu jest: 1. Nauka, doskonalenie elementów gry w piłkę nożną poprzez zabawy, turnieje, działania promujące aktywny tryb życia. 2. Zakup sprzętu sportowego umożliwiający rozwijanie zainteresowań dzieci (piłki, profesjonalne bramki w kat. „ŻAK”, inne trenażery). 3. Organizacja turnieju piłki nożnej oraz otwarty Dzień Dziecka z Akademią Diego.

2 „Lęborski skwer z duszą” – rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, ławki, zieleń, kwiaty, oświetlenie, elementy małej architektury)

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Położenie nowej nawierzchni, ustawienie nowych ławek, doświetlenie skweru dla zwiększenia bezpieczeństwa, wykonanie nasadzeń zieleni miejskiej, kolorowych, pachnących kwiatów, montaż podświetlanych skrzyni z historyczną panoramą rynku. Dzięki tej inwestycji, zaniedbany skwer w centrum miasta stanie się nowym, estetycznym i przyjemnym miejscem do wypoczynku. W kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego będzie możliwe dalsze inwestowanie w teren i zwiększanie atrakcyjności tej przestrzeni.

3 Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada budowę sportowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 26x42m o nawierzchni poliuretanowej składającego się z: 2 boisk do koszykówki i do siatkówki oraz 1 boiska do piłki ręcznej. Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje: - podbudowę pod nawierzchnię poliuretanową boiska - nawierzchnię poliuretanowa boiska - zakup i montaż wyposażenia boiska obejmującego: słupy i tablice do koszykówki – 4 szt., słupki do siatkówki 4 szt., bramki do piłki ręcznej 2 szt. - malowanie linii - ogrodzenie.

3 Studio fotograficzne dla pasjonatów i amatorów fotografii.

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup sprzętu do fotografii studyjnej – kompleksowe wyposażenie studia fotograficznego. Sprzęt będzie do wykorzystania przez zainteresowanych amatorów i pasjonatów fotografii w celu doskonalenia własnych umiejętności.

3 Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt polega na budowie małej infrastruktury rekreacyjno–turystycznej przy ulicy Przymurnej. Prace będą obejmowały umieszczenie na terenie rekreacyjnym nad rzeką Łebą ławek (wizerunek nawiązujących do tych rozmieszczonych np. wzdłuż ulicy Staromiejskiej) wraz ze stojakami na rowery, betonowego stołu do gry w ping-ponga, stołów do gry w szachy oraz pojemników na nieczystości.

4 Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla uczniów szkoły, obecny plac zabaw wymaga częstych remontów, które są przeprowadzane z własnych środków szkoły. Obecny plac nie jest dostosowany dla tak dużej ilości dzieci korzystających z placu.

4 Budowa chodnika w ul. Komuny Paryskiej w Lęborku od nr 36 do końca zabudowy

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 193 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada budowę chodnika w ul. Komuny Paryskiej w Lęborku wraz ze zjazdami od nr 36 do końca zabudowy, z jednej strony ulicy.

4 Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt pn. „Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork” ma na celu zwiększenie potencjału, efektów szkoleniowych oraz promocję piłki nożnej na bazie działalności Lęborskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lębork”. Projektem zostanie objętych ok. 80 dzieci i młodzieży – zawodników LKS Pogoń Lębork, którzy z powodów ograniczeń finansowych mają utrudniony dostęp do sprzętu sportowego. Celem projektu będzie wyposażenie tych zawodników w zależności od potrzeb w stroje piłkarskie, dresy, ortaliony, torby piłkarskie lub piłki. W/w projekt obejmie wszystkie dzieci i młodzież trenującą na co dzień w środowisku Miasta Lęborka.

5 Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dowozu dzieci do szkoły podstawowej nr 3

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Przebudowa wjazdu dla samochodów dowożących i odbierających dzieci ze szkoły od strony ulicy Kossaka. Przebudowa ma umożliwić swobodny przejazd samochodów wjeżdżających i wyjeżdżających spod szkoły. Przygotowanie miejsc postojowych w miejscu pasa zieleni przy Al. Wolności, na odcinku od Karczmy Rycerskiej wzdłuż ulicy do budynku szkoły.

5 e–trakcja, czyli mobilny przewodnik po Lęborku

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest stworzenie pierwszej lęborskiej aplikacji (korzystającej z kodów QR) prezentującej atrakcje turystyczne miasta. Dla każdego obiektu zostanie przygotowana tabliczka zawierająca kod QR, po zeskanowaniu którego użytkownik będzie przekierowany na odpowiednią stronę aplikacji dostępnej w internecie i będzie mógł przeczytać informacje m.in. o historii obiektu, zobaczyć fotografie (filmy) teraźniejsze i historyczne. Projekt zawiera opracowanie tekstów, tłumaczeń na język angielski i niemiecki, napisanie aplikacji internetowej (programu internetowego) jako strony internetowej z własnym adresem www.

5 Plac zabaw dla dzieci na ogrodach działkowych Orlińskiego

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci otoczony zielenią ogrodu.

6 Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada stworzenie systemu komputerowego sprzężonego z darmową aplikacją mobilną na telefony komórkowe, za pomocą której każdy mógłby zgłosić napotkaną usterkę na terenie miasta.

6 Chodnik – ul. Brzozowa

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 110 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Remont chodnika wzdłuż ulicy Brzozowej, po obu stronach, od ul. Cisowej do Jesionowej.

6 Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby)

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada rozbudowę stref rekreacyjnych o budowę zewnętrznych, wielkoformatowych plansz do popularnych gier w szachy, warcaby oraz chińczyka. Centrum gigantycznych gier plenerowych będzie przede wszystkim miejscem spotkań miłośników gier planszowych, warcabistów, szachistów, ale również tych osób, które w gronie najbliższych chcą miło i aktywnie spędzić czas.

7 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej os. Sportowa

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

– Wykonanie koryta na całej długości chodnika – Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne – Wykonanie i pielęgnacja podbudowy – Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej – Obrzeża betonowe – Regulacja studni i włazów – Ławki parkowe, wyrównanie pasa wzdłuż chodnika.

7 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lęborku w ubrania specjalne Raptor NTX Gold

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania specjalnego Raptor NXT Gold, firmy Scantez pozwolą w znacznym stopniu chronić naszych strażaków – ochotników przed czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi oraz rakotwórczymi cząstkami powstałymi podczas pożarów. Obecnie większa część umundurowania specjalnego jest do wymiany, ze względu na swój stan techniczny.

7 „Bezpieczne dzieci” – monitoring wizyjny w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 14 969,40 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada instalację monitoringu wizyjnego na terenie Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku w celu poprawienia bezpieczeństwa uczestników, pracowników oraz osób przebywających na terenie placówki. Zakres prac polegać będzie na zainstalowaniu 4 kamer na zewnątrz budynku w miejscach newralgicznych (wejście główne, wejście boczne, wejście tylne. Kamery obejmą swym zasięgiem ul. Różyckiego, Marcinkowskiego i Sikorskiego) oraz 3 kamer wewnątrz budynku (hol na kondygnacji I, hol na kondygnacji II, klatka schodowa boczna).

8 Doposażenie stadionu miejskiego w sprzęt lekkoatletyczny

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt przewiduje zakup – płotki lekkoatletyczne – 10 szt., - bloki startowe x 6.

8 Osiedlowy plac zabaw „Zakątek radości”

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Rewitalizacja istniejącego placu zabaw. Wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, doposażenie. Wyrównanie terenu, bezpieczna nawierzchnia pod urządzeniami, tablica informacyjna z regulaminem. Zapewnienie atrakcyjnych i bezpiecznych warunków zabaw dla dzieci.

8 Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt zakłada budowę chodnika wzdłuż ulicy Harcerzy z kostki betonowej na podbudowie. Chodnik ten miałby być połączeniem z jednej strony z istniejącym chodnikiem na ulicy Harcerzy (sięgającym od ulicy Topolowej do granicy pomiędzy posesjami 4 i 4a) z ulicą Spółdzielczą.

9 Budowa progów zwalniających

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 11 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa progów spowalniających przynajmniej w dwóch miejscach (ze wskazaniem na trzy) w sposób uniemożliwiający ich ominięcie.

9 Weź to na klatę – strefa crossfitu w parku Michalskiego

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt zakłada rozbudowę istniejącego w parku im. Mieczysława Michalskiego Placu Sportów Miejskich o dodatkowe elementy służące do uprawiania coraz popularniejszej dziedziny sportu zwanej CrossFitem.

9 Oznakowanie „zebrą” lub/i zabezpieczenie muldami na ul. Targowej od strony ul.Handlowej i od strony ul. Dąbrowskiego przejścia dla pieszych na ul. Targowej pomiędzy marketem Netto, a targowiskiem

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

W projekcie chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i kierowcom pojazdów, którzy przekraczają / przejeżdżają ul. Targową w miejscu największego ruchu lokalnego do / z supermarketu „Netto” i terenu miejskiego „targowiska”.

10 Ścianki wspinaczkowe w parku Michalskiego

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt dotyczy wybudowania profesjonalnych wielobocznych ścianek wspinaczkowych do uprawiania tzw. *boulderingu, przeznaczonych do użytkowania zarówno przez dorosłych jak i dzieci. Bouldering (z ang. boulder – głaz) – oznacza wspinaczkę po wolnostojących, kilkumetrowych blokach skalnych bez użycia asekuracji liną.

10 Lęborskie Lwy – sportowa edukacja dzieci i młodzieży

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Założeniami i celem projektu są: działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców Lęborka poprzez wydarzenia o charakterze oświatowym i sportowym, a tym samym czynne przeciwdziałanie na rzecz społecznego wykluczenia dzieci i młodzieży.

11 Sportowy Lębork – relacje z zawodów transmitowane na żywo

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Celem projektu jest stworzenie możliwości realizowania profesjonalnych transmisji „live” z zawodów sportowych odbywających się na terenie miasta Lębork, przy użyciu platformy YouTube, Facebook itp., z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu urządzeń transmisyjnych.

11 Szkolne obserwatorium astronomiczne

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 200 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wybudowanie obserwatorium astronomicznego wraz z zapleczem oraz wyposażeniem obiektu w sprzęt obserwacyjny.

12 Ogólnodostępne boisko piłkarskie na osiedlu sportowym

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 130 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Planuje się wykonanie boiska do gry w piłkę nożną o wymiarach 56m / 26m. Zakres robót budowlanych obejmuje m. in. demontaż istniejących bramek, wertykulację istniejącej nawierzchni trawiastej, dosianie trawy, zakup i montaż dwóch bramek do gry w piłkę nożną, zakup i montaż piłkochwytów.

12 Festiwal Teatralny

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Sztuka czyni widza wrażliwym na piękno, sprawia, że świat wydaje się ciekawszy. Dzięki sztuce teatralnej życie człowieka może stawać się bogatsze w przeżycia i doznania. W myśl tej idei Stowarzyszenie FPUNKY przygotowało projekt, którego celem jest organizacja Festiwalu Teatralnego w Lęborku. Festiwal Teatralny, który jest przedmiotem niniejszego projektu nie jest jednak zwykłym zaproszeniem wybranych tytułów do Lęborka. Jako realizatorzy projektów młodzieżowych, realizatorzy profilaktyki rówieśniczej swój Festiwal podzieliliśmy na dwie części. Część pierwsza będzie skierowana głównie do młodzieży szkół powiatu lęborskiego poczynając od klasy IV szkoły podstawowej kończąc na szkołach ponadgimnazjalnych. Naszym celem jest zaangażowanie jak największej liczby młodzieży w przygotowanie sztuki teatralnej. Przygotujemy regulamin festiwalu teatralnego dla szkół. Szkoły będą rywalizować w swoich kategoriach wiekowych: I kategoria – klasy IV-VIII szkoły podstawowej, II kategoria – klasy III gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne. Szkoły będą walczyć o nagrody indywidualne oraz grupowe. Część II będzie skierowana zarówno do młodzieży jak i do widzów dorosłych. Naszym celem jest zaproszenie grup teatralnych, które prezentują spektakle na ważne tematy społeczne. Głównym celem jest stworzenie przestrzeni do refleksji, pobudzenie widzów do analizy rzeczywistości. Tytuły, które pragniemy zaprosić mają być nosicielami określonych treści, niekoniecznie łatwych w odbiorze, ale kształtujących postawy życiowe.

13 Pokoloruj sobie Miasto – lęborski mural (malowidło na ścieżce turystycznej przy ul. Solnej) oraz malowidło na schodach do ul. Syrokomli.

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Projekt składa się z II części: I część polegać będzie na wymalowaniu na ścianie garaży zlokalizowanych przy ul. Solnej (w okolicy Kościoła Zielonoświątkowego) malowidła ściennego przedstawiającego historyczne zabudowania Miasta lub wycinek z dziejów Lęborka. Miejsce powstania malowidła jest często uczęszczane przez turystów ze względu na usytuowanie na ścieżce turystycznej „Śladami średniowiecza” w Lęborku. II część polegać będzie na stworzeniu ciekawego, kolorowego wzoru / rysunku na schodach (podstopniach) prowadzących do ul. Syrokomli. Będzie to ciekawym urozmaiceniem tego obszaru naszego Miasta.

13 Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 120 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku to projekt mający na celu zakup i instalację trzech szatni kontenerowych z pełnym zapleczem sanitarnym i magazynowym na niewykorzystanym terenie, który jest w obrysie działki stadionu miejskiego i jest przyległy do boiska ze sztuczną murawą. Dzięki swoim cechom mobilne szatnie – kontenery stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem wszelkich problemów, którym z pewnych względów nie są w stanie sprostać klasyczne budynki lub inne nieruchomości.

Doposażenie i modernizacja dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku na potrzeby mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej i miejskich klubów sportowych

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 40 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Zakup i montaż na boisku centralnym – Konstrukcja podwieszana tablic do gry w koszykówkę z napędem elektrycznym – 2 szt. Zakup zegarów pomiaru czasu 24sekundy – 2 szt. Malowanie linii boiska centralnego do gry w koszykówkę.

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej na terenie Uroczysko Drętowo poprzez budowę chodnika a ulicy B. Krzywoustego na odcinku od Jednostki Wojskowej do Uroczysko Drętowo

Kategoria: Mały projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 30 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony formalnie

Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych (głownie dzieci i młodzieży) poruszających się DW 214 na odcinku od Jednostki Wojskowej do Uroczyska Drętowo (200 mb) poprzez budowę chodnika. Obecnie brak pobocza i duże natężenie ruchu pojazdów ciężarowych sprawiają, że jest tam szczególnie niebezpiecznie. Po prawej stronie wspomnianego odcinka znajduje się bezdrzewny pas nadający się pod budowę chodnika. Dodatkowo aby połączyć istniejącą infrastrukturę z nowopowstałym duktem, należałoby wyznaczyć przejście dla pieszych przez jezdnię na wysokości Jednostki Wojskowej.

Sygnalizacja świetlna na przycisk na przejściu dla pieszych ul. Al. Wolności przy S.P. 3

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Wybudowanie sygnalizacji świetlnej sterowanej przyciskiem na przejściu dla pieszych w ul. Al. Wolności przed skrzyżowaniem z ul. Kossaka.

Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork w elektroniczny system obsługi strzelnicy

Kategoria: Duży projekt – zadanie inwestycyjne

Koszt: 180 000 zł

Stan weryfikacji: Odrzucony merytorycznie

Środki pozyskane z budżetu obywatelskiego posłużyłyby do zakupu systemu tarcz elektronicznych, które odczytują wartości dziesiętne każdego strzału. Jest to niezbędne do dalszego rozwoju klubu.

Dofinansowanie Klubu Sportowego „Pogoń II Lębork” w sprzęt niezbędny do rozgrywek piłkarskich.

Kategoria: Projekt - zadanie nieinwestycyjne

Koszt: 10 000 zł

Stan weryfikacji: Wnioskodawca wycofał projekt

Zakup sprzętu sportowego umożliwiający wszechstronny rozwój sportowy zawodników (piłki, znaczniki, inne trenażery). Zakup 20 kompletów strojów piłkarskich (meczowych) i 20 kompletów dresów sportowych niezbędnych do trenowania, 20 par obuwia sportowego do rozgrywek na trawie.

Zgłoś projekt

Zarejestruj się aby dodać Twoją propozycję projektu.

×