projekt nr 7

7. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej os. Sportowa


Opis projektu

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest to główny ciąg komunikacyjny oś. Sportowa z miastem. Również dzieci, które uczęszczają do SP nr 5 przemieszczają drogę do szkoły tą piaszczystą drogą. Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki tej części miasta. Od lat mieszkańcy domagają się w tym miejscu chodnika. Mają dosyć chodzenia po kałużach w okresie jesienno–zimowym.

Opis lokalizacji

Teren pomiędzy ul. Teligi, a ul. Władysława IV, obok lasu os. Sportowa