projekt nr 4

4. Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork


Opis projektu

Zgodnie z art. 7 pkt. 10 Ustawy o samorządzie gminnym Dz.U.2013.0.594 do zadań własnych gminy należy zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujących m.in. sprawy kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. Projekt pn. „Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork” wpisuje się w te zadania. Warunki w jakich trenują młodzi piłkarze z roku na rok ulegają polepszeniu. Remontowana jest baza sportowa, a klub Pogoń korzysta ze środków grantowych Urzędu Miejskiego. Zdecydowaną większość zawodników stanowią mieszkańcy Lęborka. Rozbudowany system szkolenia w klubie Pogoń wymaga dużych środków finansowych. Mimo miejskiej dotacji, sponsorów, wpłat rodziców nadal widocznych jest wiele potrzeb w tym zakresie. Zasady dotacji miejskiej w bardzo ograniczonym zakresie dotyczą zakupu sprzętu sportowego, finansowania obozów, organizacji turniejów, a także promocji sportowej działalności.

Sfinansowanie działania przyczynią się do jeszcze większego zaangażowania naszej młodzieży w sport, także umożliwią w większym zakresie udział w sportowej rywalizacji dzieci i młodzież z rodzin niezamożnych.

Efektem będzie poprawa wyszkolenia, wyników sportowych, uatrakcyjnienie zajęć sportowych oraz promocja piłki nożnej, klubu Pogoń, sportowców, ale także miasta Lębork w tym m.in. jej bazy sportowej.

Projekt „Sportowa przyszłość z Pogonią Lębork” to zakup dla 80 zawodników trenujących piłkę nożną w zależności od potrzeb kompletu strojów piłkarskich, dresów, toreb piłkarskich, kurtek ortalionowych lub piłek.

Przykładowa kalkulacja:
- komplet stroju sportowego (koszulka, spodenki, getry) = 130 zł
- dres = 130 zł
- torba sportowa = 100 zł
- kurtka ortalionowa = 100 zł
- piłka = 75 zł

Łączny koszt zakupionego sprzętu to 10 000 zł. Sprzęt zostanie zakupiony dla co najmniej 80 młodych piłkarzy. Wykaz potrzeb przygotuje klub Pogoń Lębork na żądanie Miasta Lębork na początku 2019 roku.

Opis lokalizacji

Projekt nieinwestycyjny związany z zawodnikami Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń Lębork