projekt nr 12

12. Ogólnodostępne boisko piłkarskie na osiedlu sportowym


Opis projektu

W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży gry w piłkę nożną planujemy stworzenie bezpłatnego, ogólnodostępnego boiska na osiedlu Sportowym. Wymiana bramek oraz poprawa jakości nawierzchni zwiększą komfort i bezpieczeństwo gry. Ogrodzenie w formie piłkochytów ograniczy ewentualną uciążliwość dla terenów sąsiednich. Z dokonanych przez nas obserwacji wynika, że obecna infrastruktura piłkarska jest niewystarczająca. Problem dotyczy głównie dzieci, które swoje pasje piłkarskie realizują na dotychczasowym "boisku" składającym się z dwóch starych bramek oraz nawierzchni trawiastej, której stan pozostawia wiele do życzenia. Brak piłkochwytów stwarza zagrożenie grających tam dzieci, wynikające z fakty, że mocno kopnięta piłka może dolecieć aż do ulicy. Jest to również duża uciążliwość wynikającą z konieczności biegania po piłkę po każdym strzale czy też mocniejszym kopnięciu w którąkolwiek stronę. W związku z planowaną budową w tej okolicy boiska do koszykówki nasz projekt jawi się dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu, tanim kosztem, utworzony zostanie kompleks sportowy zarówno dla dzieci jak i dorosłych, składających się z istniejącego już placu zabaw, boiska do koszykówki oraz boiska do gry w piłkę nożną. Planowany przez nas rozmiar boiska odpowiada obecnemu stanowi i będzie odpowiedni zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

Opis lokalizacji

Plac pomiędzy ulicami Łasaka, Konapackiej, Kusocińskiego i Olimpijczyków