projekt nr 4

4. Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3


Opis projektu

Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla uczniów szkoły podstawowej nr 3, umożliwi większej ilości dzieci korzystanie z placu zabaw. Dzisiejsze rozwiązanie w dużym stopniu ogranicza dostępność elementów placu dla wszystkich uczniów szkoły. Zwiększają się ilości dzieci w szkole oraz korzystających ze świetlicy szkolnej uczniów, wymaga dostosowania placu zabaw do panujących potrzeb. Zmiana reformy oświatowej zmusza władze szkoły do stałego dostosowania infrastruktury szkoły do potrzeb wiekowych dzieci. Modernizacja placu zabaw z uwzględnieniem potrzeb rożnych grup wiekowych wpłynie na atrakcyjność szkoły. Uczniowie będą mogli korzystać z placu zabaw w czasie zajęć szkolnych jak również w okresie wakacyjnym, czy w przerwach świątecznych. Plac zabaw będzie rozbudowany o takie elementy jak: karuzele, ławeczki, wiatę chroniącą przed deszczem, zestaw ćwiczeń na wolnym powietrzu, linarium. Projekt jest skonsultowany i poparty przez Radę Rodziców szkoły.

Opis lokalizacji

Teren Szkoły Podstawowej nr 3 w Lęborku.