projekt nr 11

11. Sportowy Lębork – relacje z zawodów transmitowane na żywo


Opis projektu

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kibiców, sympatykom klubów sportowych, trenerom oraz zawodnikom chcącym odnaleźć utrwalony zapis wideo z rozgrywanych meczy. Projekt stwarza podwaliny pod stworzenie pierwszej w Lęborku „telewizji internetowej”. Przekaz „na żywo” tzw. „livestream” przyczyni się do jeszcze większego popularyzowania rozwijających się dyscyplin prezentowanych przez nasze lokalne kluby sportowe.
Przekaz „na żywo” niesie za sobą dodatkowe atuty w postaci możliwości obejrzenia przez widzów z innych miast własnych klubów zmagających się z naszymi lęborskimi drużynami. Oczywistym skutkiem będzie promocja miasta Lębork, jego większa rozpoznawalność na arenie ogólnopolskiej w kontekście wydarzeń sportowych, co zdecydowanie przełoży się na pozyskiwanie potencjalnych sponsorów sprzyjających rozwojowi klubów.
Niewątpliwie utrwalane wydarzenia sportowe wygenerują ruch w obszarze tzw. turystyki sportowej (przyjazd kibiców i zawodników z innych miast), tym samym podnosząc rangę rozgrywanych u nas zawodów. Niezaprzeczalnym walorem transmisji i późniejszego ich odtworzenia, jest bardzo ważna funkcja edukacyjna dla zawodników i trenerów przejawiająca się w analizie przebiegu meczów.
Warto podkreślić, że w trakcie transmisji każda przerwa podczas trwania zawodów (średnio trwająca 15-20 minut), to doskonała sposobność wyemitowania filmu promującego miasto Lębork, jego atrakcji turystycznych, lokalnych imprez kulturalnych oraz miejsc rozrywkowo-rekreacyjnych. Dysponentem odpowiedzialnym za nienaruszalność stanu technicznego urządzeń będzie Lęborskie Stowarzyszenie Sympatyków Sportu.

Opis lokalizacji

Lębork