projekt nr 2

2. Budowa fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku


Opis projektu

Projekt zakłada wykonanie fontanny w stawie w Parku Chrobrego w Lęborku – odtworzenie stanu jaki istniał przed wojną.
W ramach projektu ma zostać zakupiona i zamontowana dysza wyrzucająca wodę na wysokość kilku metrów – na wysokość zbliżoną do tej, jaka została uwieczniona na starych fotografiach oraz umiejscowiona w lokalizacji zbliżonej do tej przedstawionej na zdjęciach archiwalnych.
Obieg wody byłby stały zamknięty i nie potrzebowałby dodatkowego źródła zasilania w wodę.
Zakłada się wykonanie innych niezbędnych w procesie tworzenia fontanny elementów koniecznych ze względu na bezpieczeństwo i estetykę otoczenia aż do wyczerpania środków.
Uzasadnienie:
W chwili obecnej woda w stawku nie ma dostatecznego napowietrzenia. Woda stoi, a przez to tworzą się w niej siedliska roślin niszczących jej mikroklimat i życie biologiczne. Staw bez elementów wzmocnienia wizualnego i fonetycznego – jakim jest szum wody, jest w chwili obecnej nieatrakcyjny.
Na starych fotografiach przedstawiających staw w Parku Chrobrego w Lęborku widzimy fontannę wykonującą wyrzut wody na kilka metrów. Stwarza ona pozytywne wrażenia estetyczne, dotlenia wodę pomagając w jej oczyszczaniu oraz stanowi element atrakcyjny wizualnie zarówno dla mieszkańców jak i dla turystów odwiedzających nasze miasto. Istnieje potrzeba wykonania takiej fontanny z uwagi na stale rosnący trend przywrócenia naszemu miastu walorów estetycznych, jakie posiadało przed II wojną światową. Fontanna stałaby się kolejnym elementem przypominającym o tym jaki był Lębork historycznie.
Przeprowadzono wstępną rozmowę z pracownikiem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura w Słupsku, który bardzo poparł działania zmierzające do budowy fontanny w tym miejscu, pod warunkiem przewrócenia jej walorów jak przed wojną, tj. umiejscowienie fontanny w miejscu jak na starych fotografiach oraz uzyskania wysokości strumienia wrzutu wody również zbliżonej do historycznych wielkości.

Opis lokalizacji

Staw w Parku Chrobrego w Lęborku, dz. nr 106 obr.8 Lęborka