projekt nr 1

1. „Bezpieczna Zebra” – doświetlenie przejść ulicznych dla pieszych w celu zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi (pieszych i kierowców)


Opis projektu

Pierwszym i najważniejszym warunkiem bezpieczeństwa przejścia dla pieszych jest jego właściwe oświetlenie w porze nocnej. Zapewnienie właściwych warunków obserwacji otoczenia przejścia dla pieszych przez kierowców pozwala na dostrzeżenie pieszego w odległości, która umożliwia podjęcie właściwej reakcji. Badania prowadzone przez Komendę Główną Policji wskazują, że najwięcej wypadków ma miejsce w obszarze zabudowanym (ok. 70%), a najczęstszym rodzajem wypadków jest najechanie na pieszego (ok. 30%).
Realizacja projektu „Bezpieczna Zebra” znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych poruszających się po zmroku po ulicach Lęborka. Jak wskazuje Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, przejścia dla pieszych zlokalizowane na ul. Wojska Polskiego, al. Niepodległości oraz ul. Kossaka są niebezpieczne między innymi ze względu na złe oświetlenie. Na tych przejściach dochodzi często do potrąceń pieszych. Inwestycja realizowana przez UM polegająca na doświetleniu przejść dla pieszych na ul. Krzywoustego pokazała, że koszt inwestycji dla 4 opraw świetlnych rozmieszczonych na 3 słupach wraz ze wszelkimi pracami wyniósł 29 274,00 zł.
Ten wniosek zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego to znakomita inwestycja w bezpieczeństwo Mieszkańców Lęborka.

Opis lokalizacji

proponowane w opisie projektu przejścia dla pieszych zlokalizowane są w Lęborku