projekt nr 6

6. Stworzenie systemu mobilnego zgłaszania usterek miejskich


Opis projektu

Projekt zakłada stworzenie systemu komputerowego sprzężonego z darmową aplikacją mobilną na telefony komórkowe, za pomocą której każdy mógłby zgłosić napotkaną usterkę na terenie miasta.
Praktyka przedsięwzięcia polega na pobraniu przez każdego, kto będzie tego potrzebował darmowej aplikacji na telefon komórkowy, za pomocą której będzie on w stanie zgłosić dowolną usterkę napotkaną w mieście, np. brak włazu, urwaną rynnę, dziurę w chodniku czy w jezdni bezpośrednio do systemu komputerowego obsługiwanego przez Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej w Lęborku.
W aplikacji będzie możliwość: zrobienia zdjęcia danej usterki, określenie lokalizacji (również za pomocą systemu GPS w telefonie komórkowym), wykonanie opisu usterki, przesłanie do systemu MZGK, bieżące monitorowanie statusu rozpatrywania sprawy.
System komputerowy umożliwi operatorowi: przyjęcie zgłoszenia, założenie nowej sprawy, bieżącą zmianę statusu etapu rozpatrzenia danej sprawy i usunięcia usterki.
Uzasadnienie:
W chwili obecnej nie istnieje szybki sposób informowania zarządcy terenów miejskich o napotkanych usterkach i awariach. Postęp technologiczny umożliwia stworzenie systemu, który w łatwy i przystępny sposób pomoże mieszkańcom Lęborka w dbaniu o przyjazne i bezpieczne otoczenie w jakim żyją i się poruszają.
Dzięki możliwości szybkiego zgłaszania usterek a także bieżącego monitorowania postępu załatwiania sprawy zwiększy się zaufanie mieszkańców do zarządcy terenów miejskich a także zwiększy się bezpieczeństwo w mieście, gdyż dzięki szybkim reakcjom można będzie uniknąć wielu wypadków i niebezpiecznych sytuacji.
System taki będzie również innowacją w skali kraju.

Opis lokalizacji

Lębork – aplikacja na telefony komórkowe oraz system centralny w Miejskim Zarządzie Gospodarki Komunalnej w Lęborku.