projekt nr 8

8. Bezpieczny chodnik na ulicy Harcerzy


Opis projektu

Rozbudowa osiedla, którego jednym z głównych połączeń jest ulica Harcerzy doprowadziła do zwiększenia ruchu pieszych i samochodów. Wszyscy użytkownicy, z powodu braku chodnika, korzystają wyłącznie z jezdni, co przysparza coraz większych utrudnień. Piesi, spacerowicze, biegacze oraz nasze dzieci idąc lub wracając ze szkoły narażone są na niebezpieczeństwo. Jest to też droga do naszego kościoła, z której korzystamy całymi rodzinami.
Projekt zakłada na długości około 310 [m] od strony północnej (od ul. Topolowej) do skrzyżowania z ulicą Powstania Styczniowego ułożenie chodnika szerokości 1,5 [m] pomiędzy istniejącymi fundamentami ogrodzeń posesji a krawężnikiem ulicy Harcerzy. Chodnik w tej części projektuje się po zachodniej stronie ulicy jednokierunkowej w kierunku na południe. W dalszej części, od skrzyżowania z ulicą Powstania Styczniowego pd ulicy Spółdzielczej na odcinku około 600 [m], projektuje się ułożenie chodnika o szerokości 2 [m] ograniczonego z jednej strony istniejącym krawężnikiem, a z drugiej projektowanym obrzeżem betonowym. Chodnik w tej części projektuje się po stronie wschodniej ulicy.

Opis lokalizacji

Ulica Harcerzy