projekt nr 3

3. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym – Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lęborku


Opis projektu

Sportowe boisko wielofunkcyjne o wymiarach 26x42m o nawierzchni poliuretanowej przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną (o wym. 40x20m), siatkówkę (2 boiska w układzie poprzecznym o wym. 18x9m) i koszykówkę (2 boiska w układzie poprzecznym o wym. 24x15m) i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych: 2 bramki, 2 kpl. do siatkówki, 4 kosze do koszykówki. Na boisku będzie można również grać w badmintona, piłkę nożną i inne gry zespołowe. Płyta boiska zostanie otoczona ogrodzeniem o wys. 4m stanowiącym jednocześnie łapacz piłek. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, „wandaloodporność”, a także niskie koszty eksploatacji. Boisko do godz 15:00 (od poniedziałku do piątku) będzie użytkowane przede wszystkim przez młodzież uczącą się w PCE-ZSP w Lęborku, jako baza sportowa niezbędna do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Po godz 15:00 oraz w weekendy będzie dostępne dla mieszkańców miasta Lęborka, szczególnie z pobliskiego rejonu, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Bezpłatnie z boiska będą mogły korzystać kluby i stowarzyszenia sportowe. Wykonanie boiska przyczyni się do podniesienia aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Naszego miasta. Dzięki nowej infrastrukturze sportowej nastąpi zwiększeni powszechności i dostępności do sportu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym, co znacząco wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.

Opis lokalizacji

Powiatowe Centrum Edukacyjne – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork