projekt nr 10

10. Lęborskie Lwy – sportowa edukacja dzieci i młodzieży


Opis projektu

Zwiększenie pozalekcyjnej aktywności fizycznej poprzez wspólne całoroczne treningi na obiektach sportowych, promowanie podczas zajęć edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu, wzajemnego szacunku i zasad współzawodnictwa.
Organizacja integracyjnego dnia dziecka wraz z turniejem charytatywnym dla chorego chłopca.
Promowanie naszego miasta w rozgrywkach i turniejach oraz poprzez media społeczne i regionalne. Zakup i doposażenie w sprzęt i odzież treningową dla uczestników projektu (sprzęt treningowy, dresy stroje sportowe, piłki meczowe i treningowe, ochraniacze, rękawice, itp. wyposażenie).
Dofinansowanie obozów szkoleniowych.
Zakup polis ubezpieczeniowych NNW i OC dla uczestników projektu.
Organizacja cyklu spotkań edukacyjnych dla dzieci i rodziców z:
psychologiem sportowym
dietetykiem sportowym
trenerem przygotowania motorycznego.

Opis lokalizacji

Obiekty sportowe (ORLIKI 2012, boiska oraz hale sportowe) na terenie Miasta Lęborka