projekt nr 13

13. Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku


Opis projektu

Projekt Szatnie kontenerowe na Stadionie Miejskim w Lęborku to projekt mający na celu podniesienie i polepszenie standardów zaplecza socjalnego dla zawodników, trenerów i sędziów oraz innych użytkowników obiektu na terenie stadionu miejskiego w Lęborku ze szczególnym uwzględnieniem terenu przy płycie sztucznej boiska bocznego.
Realizacja tego projektu wpłynie znacząco na efektywne i praktyczne wykorzystanie tegoż boiska dla grup zespołów seniorskich, jak i juniorskich naszego miasta, które obecnie borykają się z praktycznym wykorzystaniem obiektu z uwagi na brak szatni i zaplecza sanitarnego. Takie rozwiązanie gwarantuje szybki czas realizacji – stworzenie w bardzo krótkim czasie profesjonalnego zaplecza sportowego, szatni, sanitariatu i magazynu, a późniejsza zmiana lokalizacji czy nawet rozbudowa obiektu przebiega sprawnie i szybko. Taka forma umożliwia tworzenie obiektów kontenerowych w różnych miejscach na naszych miejskich obiektach sportowych bez obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Po wybudowaniu budynku w miejscu obecnej starej zadaszonej trybuny owe szatnie kontenerowe będzie można przenieść na kompleks boisk przy SP7, aby dalej pełniły swoją użyteczną funkcję dla naszych mieszkańców, tym razem na tym obiekcie.

Opis lokalizacji

Docelowa: Teren obiektu – Stadionu Miejskiego w Lęborku ul. Kusocińskiego 56 Alternatywna: Boiska Sportowe przy SP 7, ul. Piotra Skargi 52