projekt nr 3

3. Wypoczynek rodzinny nad rzeką Łebą


Opis projektu

Głównym celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności śródmieścia Lęborka poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno–turystycznej przy ulicy Przymurnej. W naszym przekonaniu zagospodarowanie w powyższy sposób wzmiankowanego terenu będzie odpowiednio korespondować z otoczeniem: średniowiecznymi obwarowaniami miejskimi i przepływającą nieopodal rzeką Łebą.
W związku z powyższym planujemy umieścić ławki (wizerunkiem nawiązujące do tych, rozmieszczonych np. wzdłuż ulicy Staromiejskiej) wraz ze stojakami na rowery, betonowy stół do gry w ping–ponga, stoły do gry w szachy i pojemniki na nieczystości.

Opis lokalizacji

Teren Gminy Miejskiej Lębork – przy ul. Przymurnej, nad rzeką Łebą.