projekt nr 2

2. „Lęborski skwer z duszą” – rewitalizacja skweru przy Pl. Pokoju (chodniki, ławki, zieleń, kwiaty, oświetlenie, elementy małej architektury)


Opis projektu

Wysokiej jakości przestrzeń publiczna to przede wszystkim obszar aktywności społecznej, kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej. „Lęborski Skwer z Duszą” może stać się miejscem, którego Lęborczanie potrzebują. Miejscem odpoczynku w cieniu drzew, otoczeniu pięknej zieleni miejskiej i kolorowych kwiatów. Dzisiejszy obraz tego miejsca to krzywe chodniki, zaniedbana zieleń i „dziwne towarzystwo”. Lęborczanie niewątpliwie zasługują na więcej. Ta inwestycja może być początkiem czegoś zupełnie nowego. Stworzenie miejsca, które ostatecznie stanie się przestrzenią, w której mogą być realizowane aspiracje, marzenia, pomysły jej użytkowników. Może stać się miejskim centrum kulturalnym „pod chmurką” z małą sceną kulturalną i innymi atrakcjami jak np. kino letnie.
To miejsce będzie miało Duszę. Ta inwestycja, to swego rodzaju podniesienie jakości Centrum. Sam w sobie, Plac Pokoju nigdy nie będzie główną atrakcją. Inaczej będzie jednak, gdy wejdzie w skład zespołu Skwer, który będzie oferował własne atrakcje dla mieszkańców i turystów.
Inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie bowiem z uchwałą, § 32 ust. 9 pkt. 1 na określonym obszarze obowiązuje zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów o urządzania posesji i miejsc przeznaczonych dla rekreacji mieszkańców. Ust. 12 pkt. 1 uchwały natomiast stanowi, że na całym terenie obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymczasowego, przy czym nie dotyczy on dotychczasowego wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu. Reasumując, ust. 9 mówi o tym, że możemy traktować całość zamierzenia jako tymczasowe miejsce rekreacji mieszkańców, natomiast ust. 12 mówi, że istniejące tymczasowe wykorzystanie terenu jest zgodne z zapisami planu (nie zmieniamy przeznaczenia i funkcji terenu, mimo rozszerzenia zakresu rzeczowego infrastruktury skweru).
W opiniach mieszkańców Lęborka, Skwer nie może być zabudowany. Nie wyobrażają sobie zawłaszczenia ostatniej zielonej przestrzeni w centrum Miasta przez deweloperów. Chcą aby to miejsce stało się wizytówką i atrakcją dla Mieszkańców. Dzisiaj jest tylko miejscem, które wielu omija z daleka.

Opis lokalizacji

Skwer przy Pl. Pokoju (kwartał wydzielony ulicami Armii Krajowej, Pl. pokoju, Reja, Żwirki i Wigury)