projekt nr 7

7. „Bezpieczne dzieci” – monitoring wizyjny w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku


Opis projektu

Placówki oświatowe to miejsca, które w szczególny sposób wymagają zapewnienia odpowiedniej kontroli oraz wysokich standardów bezpieczeństwa. Celem instalacji monitoringu wizyjnego w Młodzieżowym Domu Kultury w Lęborku jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, pracownikom, a także wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie MDK. Pozytywnym aspektem działania monitoringu jest wpłynięcie na kulturę zachowania – dobre obyczaje, poszanowanie godności innych, przestrzeganie zasad i praw obowiązujących w placówce. Monitoring pozwala znacznie ograniczyć zjawiska niepożądane i eliminować zagrożenia takie jak: przejawy agresji fizycznej, dewastacja mienia placówki, kradzieże, wejście na teren MDK osób niepowołanych z zewnątrz. Jednym z podstawowych założeń monitoringu jest eliminacja tych ostatnich zagrożeń, czyli kontrola osób wchodzących na teren Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. Dlatego też monitoring swoim zasięgiem obejmie wejścia do placówki, w tym ulicę Różyckiego, Marcinkowskiego i Sikorskiego oraz główne drogi ewakuacyjne.

Opis lokalizacji

Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Różyckiego 2, 84-300 Lębork