projekt nr 6

6. Wskocz do gry – centrum gigantycznych gier plenerowych (szachownica, chińczyk, warcaby)


Opis projektu

Centrum gigantycznych gier plenerowych to atrakcja przeznaczona dla mieszkańców, jak i dla turystów, dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych i seniorów. Celem projektu jest przede wszystkim propagowanie gier zespołowych, a tym samym integracji ich uczestników.
Inwestycja pozwoli na realizację ciekawych zajęć, eventów oraz uatrakcyjni spędzanie wolnego czasu na wolnym powietrzu. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że wyżej wymienione gry są ważnymi i wiodącym środkiem kształtowania odpowiednich postaw społecznych, głównie szacunku wobec innych ludzi. Rozwijają zdolności orientacyjno–poznawcze, koncentracji uwagi na wybranym przedmiocie, spostrzegawczości, analizy porównania i obserwacji.
Główne założenia projektu:
- przygotowanie teren pod inwestycję (podłoża) oraz wydzielenie specjalnej przestrzeni;
- budowa (wykonanie) plansz do gier w szachy, warcaby, chińczyka;
- plansze do gier mogą być wykonane z dwukolorowych płyt miękkich stosowanych na placach zabaw, z kostek brukowych lub płyt chodnikowych;
- figury winny być wykonane z tworzywa sztucznego, które nie ulega deformacji przy użytkowaniu;
- figury jednoczęściowe powinny być pozbawione sklejeń i łączeń, co przełoży się na ich wytrzymałość;
- przywrócenie pionka, kopnięcie lub też zrzucenie ze znacznej wysokości nie może powodować jego uszkodzeń;
- materiał, z którego zostaną wykonane pionki do gier ma cechować odporność na różnego typu akty wandalizmu;
Centrum gigantycznych gier plenerowych znajdzie swoich odbiorców wśród dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Umiejscowienie gier stanowi kontynuację trendu uatrakcyjniania parku im. Mieczysława Michalskiego oraz kompleksu znajdującego się przy ulicy 9 maja w Lęborku, przez które stają się one miejscem przyjaznym dla rodzin i obiektem sportowo–rekreacyjnym na wolnej przestrzeni.
Centrum gigantycznych gier plenerowych będzie ciekawą propozycją na spędzanie wolnego czasu oraz szansą na stworzenie nowych atrakcji na tym terenie.

Opis lokalizacji

- Park im. Mieczysława Michalskiego w Lęborku - Kompleks Sportowo-Rekreacyjny ul. 9 maja (Stary Basen) w Lęborku