projekt nr 11

11. Szkolne obserwatorium astronomiczne


Opis projektu

Astronomia to nauka łącząca w sobie pierwiastki typowe dla nauk ścisłych i humanistycznych. Przyczynia się ona do rozwoju intelektualnego, podnoszenia poziomu świadomości do otaczającego nas świata i zaspokajania wrodzonej ciekawości. Nowo powstałe obserwatorium astronomiczne wpłynie pozytywnie na ofertę edukacyjną szkoły i miasta, podniesie wizerunek naszego regionu. Odpowiednio prowadzone i wykorzystane obserwatorium, jako narzędzie popularyzujące astronomię jako naukę, może spełnić szczególną rolę w ogólnej działalności edukacyjnej i pedagogicznej SP 4 w Lęborku i w regionie. Budowa obserwatorium na wybranym terenie uwarunkowana zostałaby głównie czynnikiem lokalizacyjnym. W zależności od opinii m.in. nadzoru budowlanego pod uwagę należy wziąć dwie możliwości: jedna to oddzielny, wyspecjalizowany budynek obserwatorium, druga to dobudowanie obserwatorium na dachu budynku. Należy zaznaczyć, że obserwatorium powinno być tak zaprojektowane, aby umożliwić jego wyposażenie w niezbędny sprzęt spełniający zarazem wymogi funkcjonalności. Ważnym elementem obserwatorium powinna być obrotowa kopuła ułatwiająca oraz podnosząca standardy obserwacji wizualnych nocnego nieba. Równie nieodzownym elementem wyposażenia, które pozwala prowadzić obserwacje wizualne, jest sprzęt optyczny dedykowany do obserwacji Księżyca, planet Układu Słonecznego, komet oraz obiektów głębokiego nieba. Dedykowanym sprzętem do szkolnego obserwatorium jest teleskop półautomatyczny z lustrem o średnicy minimum 10" i systemem GoTo i GPS na montażu widłowym z napędem na dwie osie lub podobny równoważny sprzęt. Teleskop, aby spełniał swoje funkcje, powinien być wyposażony w odpowiedni zestaw okularów, które pozwolą na prowadzenie wizualnych obserwacji nakierowanych na określone obiekty nocnego nieba. W przypadku możliwości finansowych – niepełne wykorzystanie kwoty projektu – sugeruję wyposażenie pomieszczenia obserwatorium w sprzęt laboratoryjno-biurowy oraz zapewnienie dostępu do internetu.

Opis lokalizacji

Lokalizacja – budynek lub teren przyległy do budynku SP nr 4 w Lęborku Aleja Wolności 31, budynek, teren „małej czwórki” przy Placu Kopernika lub tereny i budynki będące własnością miasta-gminy Lębork.