projekt nr 5

5. Poprawa bezpieczeństwa oraz jakości dowozu dzieci do szkoły podstawowej nr 3


Opis projektu

Przebudowa wjazdu dla samochodów dowożących i odbierających dzieci do i ze szkoły od strony ulicy Kossaka. Dzisiejsze rozwiązanie wywołuje wiele emocji, które spowodowane są niedostosowaniem wjazdu samochodów dowożących dzieci do szkoły. Brak miejsc manewrowych do zawracania samochodów, bardzo wąski przejazd, który ograniczony jest parkingiem od strony szkoły stwarza niebezpieczeństwo dla dzieci wysiadających z samochodów oraz możliwości spowodowania kolizji. Przebudowa polegać będzie na likwidacji parkingu przy szkole i poszerzenia pasa jezdni. W miejscu dzikiego parkingu przy murach obronnych wykonanie miejsca manewrowego dla zawracających samochodów. Druga część projektu dotyczy przygotowania miejsc krótkiego postoju wzdłuż Alei Wolności na odcinku od Karczmy Rycerskiej do budynku szkoły. Miejsca postojowe będą przygotowane w miejscu istniejących pasów zieleni. Miejsce to potrzebne jest nie tylko dla samochodów dowożących dzieci do szkoły, ale również dla autokarów obsługujących wycieczki szkolne oraz dowożących dzieci na basem. Projekt został skonsultowany i poparty przez Radę Rodziców szkoły.

Opis lokalizacji

Lębork, okolice Szkoły Podstawowej nr 3 od ulicy Kossaka i Al. Wolności