projekt nr 4

4. Budowa chodnika w ul. Komuny Paryskiej w Lęborku od nr 36 do końca zabudowy


Opis projektu

Projekt dotyczy budowy chodnika z kostki betonowej 575 mb, o szerokości 2 mb (koszt 138 000 zł) oraz wykonanie 25 zjazdów z kostki betonowej (koszt 55 000 zł).
Brak chodnika wymusza na pieszych korzystanie z jezdni, co przy dużym natężeniu ruchu samochodów i braku progu zwalniającego stwarza zagrożenia ich bezpieczeństwa (dzieci,osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rowerzystów).

Opis lokalizacji

84-300 Lębork, ul. Komuny Paryskiej od nr 36 do końca zabudowy