projekt nr 9

9. Doposażenie Drużyny Reprezentacyjnej Hufca ZHP Lębork w umundurowanie


Lokalizacja

Hufiec ZHP Lębork, im. Polskich Olimpijczyków, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork

Opis skrótowy projektu

Hufiec ZHP Lębork jest organizacją pożytku publicznego, która skupia ponad 400 harcerzy z Lęborka i okolic. W związku z realizacją Planu Pracy Hufca ZHP Lębork zostanie stworzona Drużyna Reprezentacyjna skupiająca harcerzy oraz harcerki wyróżniających się pracą i zaangażowaniem w swoich drużynach. Celem tej jednostki jest reprezentowanie ZHP podczas uroczystości państwowych. W ramach Budżetu Obywatelskiego planujemy zakupić jednolite umundurowanie dla Drużyny Reprezentacyjnej.

Opis projektu

Hufiec ZHP Lębork im. Polskich Olimpijczyków jest organizacją pożytku publicznego, która skupia ponad 400 harcerzy z Lęborka i okolic. W związku z realizacją Planu Pracy Hufca ZHP Lębork zostanie stworzona Drużyna Reprezentacyjna skupiająca harcerzy oraz harcerki wyróżniających się pracą i zaangażowaniem w swoich drużynach.
Celem tej jednostki jest reprezentowanie Związku Harcerstwa Polskiego podczas uroczystości państwowych. Mundur dla harcerza jest nie tylko wizytówką, ale zewnętrznym symbolem naszego ideału. Uświadamia nam, że jesteśmy skautami i chcemy żyć według Praw Harcerskich. Należy dbać, aby mundur był zawsze kompletny i zadbany, dlatego w ramach Budżetu Obywatelskiego planujemy zakupić jednolite umundurowanie dla drużyny. W skład umundurowania wchodzi nakrycie głowy, bluza mundurowa z chustą i naszywkami, okrycie wierzchnie, spodnie lub spódnica, pas, getry oraz obuwie. Drużyna Reprezentacyjna będzie spotykać się na codwutygodniowych zbiórkach, podczas których wspólnie z przeszkoloną w tym zakresie osobą będą zdobywać praktyczne umiejętności z zakresu musztry indywidualnej i zespołowej.
Musztra jest niezwykle ważnym elementem działalności harcerskiej, ponieważ usprawnia działania organizacyjne oraz zwiększa bezpieczeństwo i porządek. Pozyskane środki pozwolą nam nagrodzić harcerzy i harcerki, którzy wyróżniają się w swoich środowiskach i w ten sposób przyczynimy się do rozwoju naszych druhów i druhen.