projekt nr 2

2. Miasteczko ruchu drogowego dla dzieci z placem gier podwórkowych


Lokalizacja

Teren po starym basenie miejskim, teren należy do miasta zarządzany przez CSiR, który wyraził zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Opis skrótowy projektu

Projekt ma na celu zagospodarowanie byłego basenu miejskiego, w którym można stworzyć miasteczko ruchu drogowego dla dzieci, do nauki jazdy na rowerze. Miasteczko będzie wzbogacone o dodatkowe podwórkowe gry ruchowe.

Opis projektu

W Lęborku co roku kilkadziesiąt dzieci zdaje egzamin na kartę rowerową, w mieście nie ma publicznie dostępnego miejsca do nauki jazdy na rowerze. Stworzenie takiego miejsca, z którego będą mogły korzystać szkoły oraz dzieci z rodzicami, znacząco poprawi umiejętności jazdy na rowerze oraz znajomość przepisów. W obrębie miasteczka przygotowane będą podwórkowe gry ruchowe takie jak: chińczyk, gra w klasę, labirynt, warcaby. Stworzenie takiego miejsca w Lęborku poprawi atrakcyjność tego terenu. Biorąc pod uwagę rewitalizację Parku Chrobrego z nową Wieżą Ciśnień oraz realizację projektu z Budżetu Obywatelskiego 2017 i budową wiaty rekreacyjnej w tej samej lokalizacji zachęci mieszkańców Lęborka do aktywnego korzystania z tych atrakcji.