projekt nr 5

5. Budowa chodnika oś. Sportowa


Lokalizacja

Teren pomiędzy ul. Teligi a ul. Władysława IV (obok lasku os. Sportowa)

Opis skrótowy projektu

- wykonanie koryta na całej długości chodnika
- profilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie i pielęgnacja podbudowy
- chodnik z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej
- obrzeża betonowe
- regulacja studni i włazów
- ławki parkowe, wykonanie pasa wzdłuż chodnika

Opis projektu

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest to główny ciąg komunikacyjny os. Sportowe z miastem. Również dzieci, które uczęszczają do SP  Nr 5 przemieszczają się tą drogą do szkoły. Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki tej części miasta. Od lat mieszkańcy domagają się w tym miejscu chodnika.
Mają dosyć chodzenia po kałużach w okresie jesienno-zimowym.