projekt nr 5

5. Budowa chodnika oś. Sportowa


Opis projektu

Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że jest to główny ciąg komunikacyjny os. Sportowe z miastem. Również dzieci, które uczęszczają do SP Nr 5 przemieszczają się tą drogą do szkoły. Ogólnym celem projektu jest poprawa funkcjonalności i estetyki tej części miasta. Od lat mieszkańcy domagają się w tym miejscu chodnika.
Mają dosyć chodzenia po kałużach w okresie jesienno-zimowym.

Opis lokalizacji

Teren pomiędzy ul. Teligi a ul. Władysława IV (obok lasku os. Sportowa)