projekt nr 13

13. Park Żeroma


Lokalizacja

Park przy Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Lęborku

Opis skrótowy projektu

Cel: stworzenie "Parku Żeroma", ogrodu ogólnodostępnego, niewykluczającego nikogo. Chcemy, aby to było miejsce wypoczynku dla dzieci, dorosłych, seniorów, osób niepełnosprawnych i turystów. Ma to być również skarbnica wiedzy o historii LO nr 1 w Lęborku oraz uzupełnienie bazy dydaktycznej szkoły, służące rozwijaniu talentów artystycznych oraz pogłębianiu wiedzy.

Opis projektu

Teren za budynkiem LO 1 przy ul. Dygasińskiego 14 wymaga odnowienia i ożywienia. Utworzenie miejsca zielonego o potencjale rekreacyjnym i edukacyjnym to byłaby nowa jakość dla mieszkańców, uczniów i turystów.
"Park Żeroma" - realizacja projektu zakłada:
Utwardzenie części terenu, wykonanie ławek, wykonanie oświetlenia terenu, odnowienie płotu, postawienie altany, nasadzenie krzewów, kwiatów i zasianie trawy.
Ustawienie tablic informacyjnych prezentujących historię szkoły [pisane również w języku brajla], tablicy przy wejściu do parku, wnioskodawcy deklarują organizację okolicznościowych wydarzeń artystycznych - w tym celu konieczna jest instalacja przenośnej sceny [szkoła posiada pomieszczenie do jej przechowywania].
Grono pedagogiczne i uczniowie LO 1 deklarują opiekę merytoryczną i administracyjną nad zrealizowanym "Parkiem Żeroma".