projekt nr 3

3. Nowe toalety w SP8


Lokalizacja

budynek Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10

Opis skrótowy projektu

Przebudowa kabin, wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i urządzeń sanitarnych, w co najmniej 8 toaletach uczniowskich. Spowoduje to poprawę stanu technicznego, funkcjonalności i estetyki toalet uczniowskich. Dostosuje je do aktualnych potrzeb uczniów i obowiązujących standardów.

Opis projektu

Stan bazy sanitarnej w budynku głównym SP8 w Lęborku, w którym uczy się obecnie ponad 700 uczniów jest wysoce niezadowalający pod względem ilościowym oraz jakościowym. W budynku głównym uczniowie mają do dyspozycji w sumie 10 toalet z umywalniami. Pomimo regularnego dokonywania drobnych napraw ich stan techniczny, z powodu standardu, wieku i zużycia pozostawia wiele do życzenia. Ostatni poważny remont odbył się ponad 20 lat temu. W związku z powyższym niezbędne staje się systematyczne dokonywanie poważnych modernizacji węzłów sanitarnych. Ze względu na stopień zużycia i zniszczeń część elementów sanitarnych nie nadaje się już do naprawy (np. połamane drzwi, skorodowane rury, popękana glazura i terakota, przepalona aluminiowa instalacja elektryczna), część kabin została w ogóle wyłączona z użytku. Gruntownych remontów wymagają w zasadzie wszystkie toalety uczniowskie. Tym bardziej, że winny być one dostosowane do potrzeb coraz starszych uczniów. Za rok - dwa w szkole uczyć się będzie ponad 1.000 dzieci, korzystać z toalet będą już także uczniowie klas VII i VIII, do których wzrostu obecnie toalety nie są przystosowane - za niska wysokość zainstalowanych umywalek, pisuarów, niewłaściwa wysokość muszli klozetowych itp. Wraz ze wzrostem liczby uczniów wzrastać też będą potrzeby w zakresie bazy sanitarnej szkoły i w coraz szybszym tempie będzie postępować też jej degradacja.
Z uwagi na pilną konieczność dokonywania remontów toalet powstała inicjatywa Rady Rodziców i szkoły, zmierzająca do pozyskania w ramach budżetu obywatelskiego środków na poprawę infrastruktury sanitarnej w szkole. Za uzyskane środki w wysokości 200.000 zł planuje się sukcesywny, gruntowny remont 4 toalet dziewczęcych i 4 chłopięcych. Objąłby on przebudowę kabin, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej i urządzeń sanitarnych, dostosowując je do aktualnych potrzeb uczniów i obowiązujących standardów.
Planowane na okres do 2 lat remonty podniosą wydatnie standard, funkcjonalność i estetykę toalet uczniowskich. Pozwolą na lepsze dostosowanie ich do wieku, wzrostu uczniów. Pozyskanie zaś środków w ramach budżetu obywatelskiego odciążyłoby bużet samej szkoły, pozwalając na przeznaczenie go na inne, nie mniej ważne cele służące rozwojowi placówki.