projekt nr 1

1. Sygnalizacja świetlna na przycisk na przejściu dla pieszych w ciągu ul. Syrokomli


Opis projektu

Sygnalizacja Świetlna na przycisk dla pieszych z radarem prędkości dla samochodów jest jedynym dobrym rozwiązaniem na poprawę bezpieczeństwa na ul. Syrokomli. Przejście często uczęszczane przez mieszkańców tego osiedla, bo jedyne na tej drodze. Ul. Syrokomli i przejście dla pieszych z progiem zwalniającym widnieje na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa prowadzonej przez Policję.

Opis lokalizacji

Lębork, ul. Syrokomli, przejście dla pieszych