projekt nr 3

3. Zdrowo, sportowo, rowerowo - rajdy rowerowe ze Stowarzyszeniem Rowerowym "Lew Lębork"


Lokalizacja

Lębork i okolice

Opis skrótowy projektu

Projekt ma charakter cyklu min. 10 rajdów rowerowych o charakterze rekreacyjnym. Największy nacisk w realizacji zadania kładziemy na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach publicznych. Kluczową imprezą, która mocno zaakcentuje temat bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych będzie Rowerowa Masa Krytyczna. Projekt ma charakter otwarty, skierowany do wszystkich, którzy lubią bezpieczną jazdę na rowerze i przywiązują wagę do aktywności fizycznej.

Opis projektu

Nasz projekt kierujemy do mieszkańców Lęborka, którzy jeżdżą na rowerze, zarówno rekreacyjnie jak i zawodowo. W ramach projektu Stowarzyszenie Lew Lębork zorganizuje cykl min. 10 wycieczek rowerowych (w tym Rowerowe Rozpoczęcie Sezonu, Rowerową Masę Krytyczną, Rowerowe Zakończenie Sezonu, mini rajdy w okresie maj - wrzesień 2020) mających na celu propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wspieranie działań związ. z integracją rodziny. Poprzez ten projekt chcemy połączyć przyjemne z pożytecznym - tj. jazdę na rowerze z aktywnym wypoczynkiem, poznawaniem nowych miejsc. Chcemy zintegrować lokalnych rowerzystów i mieszkańców. Podczas rajdów planujemy zorganizować m.in. ognisko, co jeszcze bardziej spowoduje zbudowanie większych więzi pomiędzy rowerzystami. Takie rajdy to również idealne miejsce do wymiany doświadczeń np. dotyczących jazdy, poznawania nowych miejsc.
Największy nacisk w realizacji zadania kładziemy na bezpieczeństwo rowerzystów na drogach publicznych. Z policyjnych statystyk wynika, że w 2018 r. na polskich drogach zginęło 284 rowerzystów, a 4200 zostało rannych. Podsumowując: wspólna formuła dla wszystkich wycieczek - poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, ponadto aspekt zdrowotny: stała, systematyczna i optymalna aktywność ruchowa, stanowi warunek ciągłego podnoszenia na wyższy poziom nie tylko sprawności fiz., ale przede wszystkim walorów zdrowotnych i poznawczych naszego organizmu i środ. Stanowi również niezbędny element poprawnej i czynnej komunikacji społ.
Projekt taki jak ten idealnie się wpisuje w strategię rozwoju ścieżek rowerowych w Lęborku oraz tras rowerowych wokół L. W okresie 2014-2016 na terenie pow. lęb. powstało 5 oznakowanych tras rowerowych. Członkowie Stowarzyszenia oznakowali te trasy, więc z przyjemnością podzielą się swoją wiedzą dotyczącą tych tras rower. oraz innych przebiegających na terenie powiatu lęb. i okolic. Będzie więc to wspaniała możliwość poinformowania mieszkańców o trasach rowerowych podczas tego projektu.
Rezultatami realizacji projektu będą:
- poprawa poziomu bezpieczeństwa rowerzystów na drogach publicznych Lęborka oraz Powiatu Lęb.
- integracja lokalnej społeczności
- zwiększenie l. osób systematycznie uprawiających kolarstwo szosowe i górskie w formie sportowej i turystycznej
- upowszechnienie form turystyki rower. wśród dzieci, młodzieży i dorosłych
- poznanie ciekawych miejsc, walorów krajobrazu
- umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym pow.
- świadomość korzyści zdrowotnych