projekt nr 7

7. Kapitalny remont, modernizacja i doposażenie Sali gimnastycznej przy ZSM-I w Lęborku, na potrzeby młodzieży szkolnej ZSMI razem z II LO, mieszkańców


Lokalizacja

Zespół Szkół Mechaniczno Informatycznych w Lęborku, ul. Marcinkowskiego 1 - sala gimnastyczna

Opis skrótowy projektu

Projekt zakłada kapitalny remont i modernizację dużej sali gimnastycznej o powierzchni 300m2, który zakłada wykonanie następujących zadań:
Niezbędne prace, które będą obejmowały projekt:
- odnowienie podłoża sali gimnastycznej (wg zadań ujętych w kosztorysie zał Nr 1) tj. w skład prac wchodzi: zerwanie starej podłogi, wykonanie nowej warstwy podkładowej (podkład betonowy 15 cm + izolacja styropian 10 cm + posadzka bet. 8cm), legary układane krzyżowo na podkładach dystansowych, (cd. Pełny opis)

Opis projektu

(cd.) płyta OSB 2x10mm układane krzyżowo, wykładzina sportowa typu tarkett, osadzenie tulei do słupków i malowanie.
- zakup i montaż doposażenia Sali gimnastycznej w zależności od środków pozostałych z remontu podłogi.
Duża sala gimnastyczna ZSM-I w Lęborku przez wszystkie lata była użytkowana przez znaczną ilość młodzieży szkolnej nie tylko uczniów ZSM-I, lecz również II LO, kluby i stowarzyszenia sportowe oraz mieszkańców miasta. Parkiet na sali była kilkukrotnie przekładana i wymaga kapitalnego remontu aby polepszyć warunki podczas zajęć sportowych i zwiększyć ich bezpieczeństwo. Dzięki remontowi i doposażeniu zostaną rozwiązane problemy podnajmu bezpłatnego sali przez kluby i stowarzyszenia sportowe, a możliwość uprawiania tak wielu dyscyplin sportowych (piłka nożna, siatkowa, koszykówka) przyczyni się do podniesienia aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta. Po doposażeniu sali w różnorakie urządzenia sportowe zwiększy się efektywność zajęć.