projekt nr 12

12. Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią do skoku w dal przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku


Lokalizacja

Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lęborku, ul. Pionierów 16, 84-300 Lębork

Opis skrótowy projektu

Projekt zakłada budowę czterotorowej bieżni lekkoatletycznej o łącznej długości 117 m o nawierzchni poliuretanowej. Tory sportowe oddzielone będą liniami w kolorze białym, natomiast skrajny tor bieżni zakończony będzie zeskocznią do skoku w dal.
Zakres prac zgodnie z projektem obejmuje:
- roboty ziemne,
- budowa nawierzchni poliuretanowej bieżni,
- wykonanie skoczni do skoku w dal oraz zeskoczni,
- montaż elementów małej architektury (ławki 24 szt., kosze na śmieci 4 szt.).

Opis projektu

Projekt zakłada budowę bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej czterotorowej o łącznej długości 117m. Tory sportowe oddzielone będą liniami w kolorze białym natomiast skrajny tor bieżni zakończony będzie zeskocznią do skoku w dal. Dodatkowo w ramach inwestycji zakupione i zamontowane zostaną elementy małej architektury ławki oraz kosze na śmieci. Przyjmując powyższe rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, "wandaloodporność", a także niskie koszty eksploatacji. Bieżnia lekkoatletyczna oraz skocznia do skoku w dal do godziny 15.00 (od poniedziałku do piątku) będą użytkowane przede wszystkim przez młodzież uczącą się w Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Lęborku, jako baza sportowa niezbędna do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego. Po godz. 15.00 oraz w weekendy będzie dostępne dla mieszkańców miasta Lęborka, szczególnie z pobliskiego rejonu, a zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Bezpłatnie z bieżni do biegania będą mogły korzystać kluby i stowarzyszenia sportowe. Wykonanie bieżni lekkoatletycznej wraz z zeskocznią w dal przyczyni się do podniesienia aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Naszego miasta. Dzięki nowej infrastrukturze sportowej nastąpi zwiększenie powszechności i dostępności do sportu oraz zostaną stworzone możliwości wykorzystania obiektu dla organizacji imprez sportowych o charakterze rekreacyjnym, co znacząco wpłynie na profilaktykę i przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym poprzez zagospodarowanie czasu wolnego.