projekt nr 8

8. Monitoring ulicy Handlowej w Lęborku


Lokalizacja

Lębork ulica Handlowa - działka nr 771/27 i 771/34 obręb nr 7

Opis skrótowy projektu

Wykonanie monitoringu w obrębie ulicy Handlowej w Lęborku, polegającego na założeniu kamer w strategicznych miejscach na ulicy.
W załączeniu szkic rozmieszczenia kamer w strategicznych miejscach ulicy Handlowej.

Opis projektu

Wykonanie monitoringu ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pracujących kupców, klientów robiących zakupy oraz przemieszczających się przechodniów. Ulica Handlowa jest terenem ogólnodostępnym położonym w centrum miasta, ale ze względu na swoją specyfikę ulica może być miejscem niebezpiecznym zwłaszcza w godzinach wieczornych i nocnych. Przebywa tam duża liczba klientów i samochodów co powoduje stłuczki samochodów, kradzieże oraz zniszczenia mienia kupców (rozbite szyby itp.) W terenach wieczornych teren nawiedzany jest przez młodzież, która spożywa alkohol, dopuszcza się wandalizmu niszcząc witryny sklepów, podpalając śmietniki lub markizy (ostatnio zanotowano 5 podpaleń). Kamery na ulicy Handlowej w sposób zdecydowany poprawią bezpieczeństwo tego terenu miasta zarówno dla kierowców, kupców oraz przebywających tam ludzi oraz odstraszą młodzież pijącą alkohol oraz wandali.