projekt nr 2

2. I Pomorski przegląd kolęd i pastorałek kaszubskich


Opis projektu

Przewidywany termin wydarzenia - druga bądź trzecia sobota stycznia 2020 roku. Do udziału w Przeglądzie zaproszone zostaną zespoły i chóry z terenu miasta Lęborka oraz terenu województwa pomorskiego - łącznie 10-12 zespołów (ok. 150-170 osób).
PROGRAM PRZEGLĄDU (projekt): 11.00 - 15.00 przesłuchania zespołów; 15.00-16.00 - obiad; 16.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród; 17.00 - koncert nagrodzonych zespołów.
NAGRODY: Grand Prix - 1.500 zł, I m-ce - 1.000 zł, II m-ce - 800 zł, III m-ce - 700 zł, dwa wyróżnienia po 500 zł.
KOSZTORYS: nagłośnienie - 1.500 zł, jurorzy (3x250 zł brutto) = 750 zł, nagrody - 5.000 zł, catering - 2.500 zł, plakaty, zaproszenia, dyplomy - 250 zł.

Opis lokalizacji

Lębork, Sanktuarium św. Jakuba Ap.