projekt nr 11

11. KARATE KIDS - letnia szkoła karate dla dzieci


Lokalizacja

Lębork, budynek ABB, ul. Krzywoustego 1

Opis skrótowy projektu

Zorganizowanie letniej szkoły karate dla dzieci ze szkół podstawowych (ok. 30 dzieci). Zgłosić się będzie można w otwartym naborze, ogłoszonym w mediach społecznościowych oraz szkołach. Zajęcia poprowadzi doświadczony trener z uprawnieniami. Miejsce: sala w budynku ABB, ul. Krzywoustego 1 w Lęborku.

Opis projektu

Zorganizowanie letniej szkoły karate dla dzieci ze szkół podstawowych (ok. 30 dzieci). W ramach letniej szkoły karate będą prowadzone zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate olimpijskiego, w tym treningi motoryczne i koordynacyjno - ruchowe.
Zajęcia, które poprowadzi doświadczony trener z uprawnieniami, będą odbywały się w lipcu i sierpniu 2020 roku, co najmniej 1 raz w tygodniu po 60 minut dka każdej z następujących grup wiekowych: 6-8 lat; 9-12 lat.
Nabór zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych (Facebook) oraz w lęborskich szkołach podstawowych. Zajęcia będą się odbywały w dojo Klubu Karate Shotokan w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 (budynek ABB).
Celem projektu jest zwiększenie aktywności ruchowej najmłodszych mieszkańców Lęborka, poprzez popularyzację sportu jako pożądanej alternatywy spędzania czasu. Wśród korzyści płynących z aktywności fizycznej uprawianej w młodym wieku wymienia się m.in. wspomaganie rozwoju fizycznego i psychicznego, hartowanie organizmu, a nawet leczenie schorzeń, takich jak otyłość lub wady postawy. Dzieci kopiują i powtarzają zachowanie, styl życia i formę relaksu zaobserwowane w najbliższym otoczeniu - w rodzinie, szkole, wśród kolegów i koleżanek. Tak więc warto pokazywać, że zdrowy styl życia jest najlepszą inwestycją w przyszłość, a ruch może być przyjemnością.
Liczę, że zajęcia w ramach "KARATE KIDS - letniej szkoły karate dla dzieci" zachęca dzieci do uprawiania sportu, do aktywności ruchowej, udowodnią, że czas można spędzać ciekawie nie tylko przed komputerem i nie tylko ze smartfonem w ręku.