projekt nr 2

2. Bezpieczny chodnik na Spółdzielczej, Powstańców Warszawy i Sosabowskigo


Lokalizacja

Ulice Spółdzielcza, Powstańców Warszawy i Sosabowskiego

Opis skrótowy projektu

Projekt zakłada budowę trzech chodników.
1. Chodnik wzdłuż ulicy SPÓŁDZIELCZEJ będzie się łączył z istniejącymi chodnikami na Spółdzielczej, Techników i Sucharskiego oraz realizowanym w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 - chodnikiem na ul. Harcerzy i sięgał będzie do ul. Generała Maczka.
2. Chodnik wzdłuż ul. Powstańców Warszawy będzie połączeniem od realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 chodnika na ul. Harcerzy do ulicy Artylerzystów.
3. Chodnik łączący dwie ulice Sosabowskiego.

Opis projektu

Projekt budowy trzech chodników.
1. Chodnik przy Spółdzielczej.
Chodnik połączy z miastem istniejące i realizowane chodniki na ulicach Spółdzielczej, Techników, Sucharskiego i Harcerzy tworząc uzupełnienie sieci dróg pieszych przy najbardziej ruchliwych ulicach w tym regionie. Połączenie bezpiecznego chodnika na Harcerzy z chodnikiem na Spółdzielczej zapewni bezpieczną drogę pieszą dla mieszkańców całego osiedla. Jednocześnie doprowadzenie chodnika aż do ulicy Generała Maczka zapewni bezpieczeństwo uczestników ruchu do nowych niedawno sprzedanych przez miasto nieruchomości. Chodnik ten planuje się z kostki betonowej na podbudowie z obrzeżem po jednej stronie i wykorzystaniem istniejącego krawężnika drogi asfaltowej. Długość chodnika to ok. 430 [m] i szerokość 1,5-2,0 [m]. Chodnik planuje się po stronie południowej ulicy Spółdzielczej.
2. Chodnik przy Powstańców Warszawy.
Na zakończeniu asfaltowych ulic Powstańców Warszawy i Artylerzystów trwa rozbudowa osiedla, które obejmuje kilkadziesiąt nowych działek. Cały ruch samochodowy i pieszy kieruje się tymi dwoma ulicami, co stwarza coraz większe zagrożenie. Projekt zakłada budowę chodnika z kostki betonowej na podbudowie z obrzeżami po jednej stronie i wykorzystaniem krawężnika drogi asfaltowej. Długość chodnika to około 220 [m] i szerokość 2,0 [m]. Chodnik planuje się po północnej stronie ulicy Powstańców Warszawy.
3. Chodnik łączący dwa odcinki ulicy Sosabowskiego.
Ulica Sosabowskiego w planie zagospodarowania miasta jest podzielona na dwa odcinki połączone łąką. Piesi idący i wracający z miasta, dzieci, spacerowicze nie omijają tego odcinka a więc dzisiaj jest to w zależności od pory roku klepisko lub grzęzawisko. Jeżeli jest to szeroko wydeptany szlak to z całą pewnością można powiedzieć, że chodnik w tym miejscu jest niezbędny. Długość planowanego chodnika z kostki betonowej na podbudowie to około 100 [m] a szerokość 2,0 [m] z obrzeżami po obu stronach i słupkami na obu końcach uniemożliwiającymi ruch samochodów.