projekt nr 4

4. „Lęborska Scena Muzyczna Stacji Kultura – prezentacja młodych wykonawców”


Lokalizacja

Teren Gminy Miejskiej Lębork

Opis skrótowy projektu

Projekt zakłada prezentację młodych lęborskich muzycznych talentów. Przewidywany jest cykl pięciu koncertów, które przybliżą mieszańcom dorobek artystyczny młodych twórców.

Opis projektu

Projekt zakłada prezentację młodych lęborskich muzycznych talentów. Przewidywany jest organizacja pięciu koncertów, które przybliżą mieszańcom pasje artystyczne młodych twórców.
Prezentacje muzyczne odbywać się będą w Lęborku przy ul. Dworcowej 8a w budynku Stacji Kultura. Każdorazowo przewiduje się wykorzystanie małej sceny muzycznej wyposażonej w profesjonalne urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe. W ramach przedsięwzięcia przewidywany jest poczęstunek dla uczestników.