Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w Budżecie Obywatelskim - Lębork 2025

Zasady głosowania:

 • Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Lębork.
 • W głosowaniu elektronicznym może wziąć udział tylko mieszkaniec Miasta Lęborka, który posiada adres zamieszkania możliwy do zweryfikowania w systemie ELUD lub widnieje w stałym rejestrze wyborców.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
 • Każdy uprawniony mieszkaniec może zagłosować na maksymalnie jeden projekt z kategorii: „projekt zadanie nieinwestycyjne”, "mały projekt zadanie inwestycyjne" oraz „duży projekt zadanie inwestycyjne" (wszystkie projekty musisz wybrać w trakcie trwania jednego głosowania).
 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać numer PESEL, a także potwierdzić zawarte na karcie oświadczenia.
Aby rozpocząć głosowanie kliknij przycisk "Rozpocznij głosowanie".

Krok 1 z 2: Wybór projektów

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekt z kategorii PROJEKT - zadanie nieinwestycyjne

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt z kategorii MAŁY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Twój wybór:

Wybrałeś:

Wybierz projekt z kategorii DUŻY PROJEKT – zadanie inwestycyjne

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“.

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.

Nieprawidłowy numer PESEL

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
 1. administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lęborka z siedzibą w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@um.lebork.pl,
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r.,
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a konsekwencją takiego przetwarzania będzie przesyłanie korespondencji dotyczącej Budżetu Obywatelskiego,
 9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w  konsultacjach społecznych z mieszkańcami Gminy Miasto Lębork dotyczących Budżetu Obywatelskiego.


Zaznacz powyższą zgodę
Zaznacz powyższą zgodę
Nieprawidłowy numer PESEL
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1

"Odkrywam nieznane" – oferta edukacyjna dla szkół

Głównym celem zadania jest poszerzenie oferty edukacyjnej dla wszystkich lęborskich szkół. W ramach programu nauczania oraz dodatkowych zajęć z geografii, historii i przyrody planowana jest realizacja usług przewodnickich dla klas szkolnych po najbardziej interesujących atrakcjach kulturowo-przyrodniczych Lęborka. Przewodnicy zapoznają uczestników wycieczek nie tylko z historią odwiedzanych miejsc, ale również z anegdotami i ciekawostkami (często szerzej nieznanymi) atrakcjami.
Koszt: 10 000 zł
2

80 lat Pogoni Lębork

Organizacja w okolicy daty 4 lipca 2025 roku jubileuszu 80-lecia działalności Lęborskiego Klubu Sportowego Pogoń Lębork - wydarzenia rocznicowego pn. "Spotkanie pokoleń".
Koszt: 10 000 zł
3

Mama, Tata i Ja

Cykl wyjazdów integracyjnych dla rodziców i ich dzieci. Wyjazdy będą miały charakter integracyjny z elementami poznania przyrody i technik przetrwania. Rodzice z dziećmi przez 48 godzin beda musieli pokonywać zadania których na codzień nie robią. Pozbawieni telefonów, środków łączności bedą musieli zbudować miejsce do spania, zrobić posiłek w lesie na ognisku.
Koszt: 10 000 zł
1

”Miasto przyjazne turystom – budowa przechowalni bagażu”

Przedmiotem oferty będzie budowa samoobsługowej przechowalni bagażu w przestrzeni dworca PKP w Lęborku, we wschodnim skrzydle budynku administrowanym przez Urząd Miejski. Skrytki, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii i patentowego zamknięcia, będą bezpieczne i łatwe w obsłudze. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy wizerunku Lęborka, szczególnie wśród osób przyjezdnych. Obecnie pasażerowie podróżujący pociągiem nie mają możliwości pozostawienia bagażu na dworcu.
Koszt: 40 000 zł
1

Budowa boiska z naturalną trawą z montażem systemu nawadniania na Stadionie Miejskim w Lęborku wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia

Budowa boiska z naturalną trawą o wymiarach 35x60 metrów na terenie zielonym pomiędzy boiskiem ze sztuczną nawierzchnią a ogrodzeniem (lasem) na terenie Stadionu Miejskiego w Lęborku przy ul. Kusocińskiego 56 wraz z montażem systemu nawadniania boiska oraz zakupem niezbędnego wyposażenia (bramki, siatki, chorągiewki, nagłośnienie).
Koszt: 200 000 zł

Brak projektów

Poprzedni projekt
Następny projekt