projekt nr

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej uczestniczącej w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej prowadzonej na terenie Uroczysko Drętowo poprzez budowę chodnika a ulicy B. Krzywoustego na odcinku od Jednostki Wojskowej do Uroczysko Drętowo


Opis projektu

Budowa chodnika w znacznym stopniu wpłynie na poprawę bezpieczeństwa osób korzystających głównie z bezpłatnych zajęć prowadzonych w zakresie edukacji nieformalnej jakie prowadzi Nadleśnictwo Lębork na rzecz dzieci i młodzieży lęborskiej oraz pozostałych osób korzystających z ulicy. Odcinek ulicy Bolesława Krzywoustego od Jednostki Wojskowej w Lęborku do Uroczyska Drętowo nie ma pobocza, co powoduje, że przemieszczanie się ta droga jest bardzo niebezpieczne (piesi chodzą po jezdni). Uczestnicy zajęć edukacyjnych z powodu braku możliwości bezpiecznego dojścia na zajęcia dowożeni są autokarami spod szkół.
Za linia drzew wzdłuż przebiegającej jezdni DW 214 w stronę Bytowa znajduje się pas bezdrzewny idealnie nadający się jako miejsce pod budowę chodnika.
Zadania jakie należałoby podjąć aby zrealizować ten projekt to: wykonanie prac ziemnych z wyrównaniem i utwardzeniem gruntu na pasie bezdrzewnym oraz położenie kostki/ wylanie dywanika asfaltowego. Dodatkowo należałoby wyznaczyć przejście dla pieszych przez jezdnię na wysokości Jednostki Wojskowej, tak aby połączyć istniejącą infrastrukturę z nowo powstałym duktem.
Licząc się z ogromną pulą pieniędzy przeznaczoną na tegoroczny budżet obywatelski w w/w projekcie zamiast budowy chodnika wystarczyłoby wyrównanie i utwardzenie pasa, w taki sposób aby umożliwiał przejście pieszych, którzy nie byliby już skazani na przechodzenie po bardzo ruchliwej jezdni DW 214

Projekt narusza przepisy Uchwały nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016. – brak pisemnej zgody właściciela/reprezentanta właściciela terenu na udostępnienie i dysponowanie terenem.