projekt nr

Wyposażenie strzelnicy pneumatycznej klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork w elektroniczny system obsługi strzelnicy


Opis projektu

W 2014 roku klub strzelecki LOK LIDER-AMICUS Lębork otrzymał w dzierżawę od Urzędu Miejskiego pomieszczenie na strzelnicę pneumatyczną. Koszty remontu owego były bardzo wysokie, co znacznie uniemożliwiło klubowi strzeleckiemu zakupienie odpowiedniego sprzętu , które jest niezbędne do czynnego uprawiania sportu strzeleckiego przez lęborską młodzież. Modernizacja strzelnicy w elektroniczny system obsługi jest niezbędnym elementem w dalszym szkoleniu młodzieży. Obecnie ocena tarczy nie polega tylko na określeniu wyniku w jednościach, lecz na ocenie tarcz w jednościach i dziesiętnych częściach punktu. Na daną chwilę niemożliwe jest dla klubu strzeleckiego w Lęborku ocenianie tarcz z uwzględnieniem wartości dziesiętnych.Podczas wszystkich zawodów międzynarodowych, ogólnopolskich, a nawet i regionalnych trzeba uwzględnić wartości dziesiętne (dodatkowe informacje znajdują się w załączniku dotyczącym komunikatu kolegium sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego). Zakup zestawu elektronicznej obsługi strzelnicy zdecydowanie pomógłby w przygotowaniach zawodników klubu do udziału w zawodach sportowych. Dodatkowym atutem zakupu owego zestawu byłaby organizacja ogólnopolskich zawodów strzeleckich w Lęborku, a także przyczyniłaby się do polepszenia organizacji zawodów Baltic Cup.

Opis lokalizacji

Strzelnica pneumatyczna klubu strzeleckiego LOK LIDER-AMICUS Lębork znajduje się w Lęborku, ul. Krzywoustego 1

Projekt narusza przepisy Uchwały nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016.