projekt nr

Doposażenie i modernizacja dużej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku na potrzeby mieszkańców miasta, młodzieży szkolnej i miejskich klubów sportowych


Opis projektu

Dużą sala gimnastyczna wyremontowana w roku 2017r z projektu obywatelskiego nie posiada centralnego boiska do gry w koszykówkę. Dzięki doposażeniu sali powstanie możliwość wykorzystanie drugiej co do wielkości sali sportowej w Lęborku 750 m2 w pełni do uprawiania wszystkich dyscyplin sportowych oraz odciąży miejską halę sportową w organizacji imprez sportowych. Doposażenie przyczyni się do zwiększenia aktywności fizycznej wśród mieszkańców oraz alternatywnego spędzania czasu wolnego jak również zdrowego stylu życia.

Opis lokalizacji

Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznes w Lęborku ul. Warszawska 17 duża sala gimnastyczna.

Projekt narusza przepisy Uchwały nr XVIII-246/2016 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 09.06.2016. – brak pisemnej zgody właściciela/reprezentanta właściciela terenu na udostępnienie i dysponowanie terenem.