projekt nr 10

10. Przez przeszłość do przyszłości - izba spotkań absolwentów, uczniów, sympatyków I LO w Lęborku


Lokalizacja

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lęborku, ul. Dygasińskiego 14, 84-300 Lębork

Opis skrótowy projektu

Celem projektu jest stworzenie SALI PAMIĘCI im. STEFANA ŻEROMSKIEGO na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Sala wyposażona w sprzęt audiowizualny, biurowy, zdjęcia, pamiątki, a także dokumenty związane  abiturientami i historią I LO.
Na terenie Sali Pamięci będą odbywały się imprezy okolicznościowe i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich lęborskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Opis projektu

Współczesna szkoła powinna dbać przede wszystkim o wszechstronny rozwój osobowości ucznia, kształtując m.in. takie cechy jak: aktywność, kreatywność i zaangażowanie. Dbać o przyszłość uczniów, ale również o przyszłość miejsc, z którymi są związani, ponieważ "historia jest nauczycielką życia".
Celem projektu jest stworzenie SALI PAMIĘCI im. STEFANA ŻEROMSKIEGO na terenie I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku. Sala wyposażona w sprzęt audiowizualny, biurowy, zdjęcia, pamiątki, a także dokumenty związane  abiturientami i historią I LO.
Sala wyposażona zostanie w sprzęt audiowizualny oraz wyposażenie biurowe.
Znajdą się tam zdjęcia, pamiątki, a także dokumenty związane z abiturientami (tablo, zdjęcia, scany itp.) Sala posłuży za miejsce cyklicznych nieodpłatnych spotkań abiturientów. Na terenie Sali Pamięci będą odbywały się: wystawy okolicznościowe, spotkania absolwentów, prelekcje, wieczory z prozą i poezją oraz zajęcia pozalekcyjne dla uczniów wszystkich lęborskich szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, będące przedłużeniem procesu dydaktyczno-wychowawczego, a zarazem formą rozwijającą zainteresowania i uzdolnienia ucznia, m.in. kółko teatralne, zajęcia wokalno-recytatorskie oraz przygotowujące do egzaminu maturalnego.
Organizowane imprezy okolicznościowe i zajęcia pozalekcyjne mają na celu ujawnienie zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, a w tym szczególnie: stymulowanie postaw twórczych, swobodne wyrażanie siebie i komunikowanie się z innymi, dążenie do rozwijania własnej osobowości poprzez własną działalność w czasie zajęć; wyzwalanie możliwości kreacyjnych, zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności, odnajdywania swego miejsca w grupie, jak i łączenie pokoleń, uwrażliwianie na potrzeby małej ojczyzny.
Chcemy uczniom lęborskich szkół stworzyć możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy, stworzyć warunki podobne do tych, które mają uczniowie w większych ośrodkach miejskich. Imprezy okolicznościowe i zajęcia pozalekcyjne będą prowadzone w ZSO nr 1 w Lęborku po godz. 15.00. W doborze form i treści weźmie się także pod uwagę zainteresowania i życzenia uczestników spotkań.
ŚRODKI NA SFINANSOWANIE: wkład własny rzeczowy wyremontowane i wymalowane pomieszczenia, know-how - kadra I LO, wkład finansowy: środki z projektu obywatelskiego przeznaczone zakup niezbędnego sprzętu, a także na finansowanie zajęć ponadprogramowych.